SASB

Rada pre účtovné štandardy udržateľnosti (Sustainability Accounting Standards Board) je medzinárodná organizácia, ktorá je autorom štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti SASB. Špecifikom SASB štandardov je predovšetkým zameranie na finančné dosahy udržateľnosti v organizáciách.

Služby PwC v oblasti udržateľnosti >

Sledujte nás