Kurzarbeit

Je nástroj ochrany pracovných miest. Ide o formu skráteného pracovného času, ktorého cieľom je pomáhať zamestnávateľom udržať pracovné miesta zamestnancov v čase núdzového stavu spoločnosti.

Kurzarbeit už aj na Slovensku >

Sledujte nás