ISSB

Rada pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (International Sustainability Standards Board) je medzinárodná organizácia založená organizáciou International Financial Reporting Standards (IFRS). Úlohou ISSB je pripraviť globálny štandard pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti. Ide teda o jeden z viacerých štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktorý má ambíciu stať sa celosvetovou normou. ISSB bola založená počas klimatickej konferencie OSN (COP26) v roku 2021.

Služby PwC v ESG reportingu >

Sledujte nás