Green Deal

Európska zelená dohoda je strategický plán Európskej komisie pre zelenú transformáciu hospodárstva. Jeho súčasťou sú legislatívne iniciatívy vo viacerých oblastiach spojených so životným prostredím, ako napr. dosiahnutie klimatickej neutrality, obehové hospodárstvo, biodiverzita, dekarbonizácia priemyslu, obnoviteľná energia a ďalšie.

Služby PwC v oblasti zelenej transformácie >

Sledujte nás