Granty

Forma nenávratnej finančnej pomoci, ktorú môže žiadateľ získať na realizáciu svojho projektu z verejných zdrojov (z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR). Získanie dotácie je viazané žiadosťou.

Nadačný fond PwC a grantový program „Pomocná ruka“ >

Sledujte nás