Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Nadačný fond PwC a grantový program „Pomocná ruka“

V marci 2010 založila PwC na Slovensku Nadačný fond, ktorý je spravovaný v Nadácii Pontis. Prostredníctvom neho podporuje projekty neziskových organizácií a samospráv. V rámci Fondu prebieha zamestnanecký grantový program s názvom „Pomocná ruka“, ktorý prideľuje granty na báze ročných grantových kôl.

Ako Fond funguje?

Financovanie

Všetky finančné prostriedky zhromaždené vo Fonde sú vyčlenené do zamestnaneckého grantového programu „Pomocná ruka“, v rámci ktorého ich rozdeľujeme na projekty nominované samotnými zamestnancami PwC.

Nominácia zamestnanca je pre nás zárukou transparentného použitia finančných prostriedkov - aj preto dbáme o to, aby nominácie vyplývali z reálneho vzťahu a neboli len ad hoc spojením za účelom získania grantu.

Čítať viac...

Prihlasovanie projektov

Prihlasovanie projektov do programu prebieha každoročne od apríla do mája od prostredníctvom on-line formulára na portáli www.darca.sk.

Žiadateľom o grant môže byť nezisková organizácia, miestny úrad, alebo škola. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča. Každý zamestnanec PwC môže nominovať jeden projekt.

Čítať viac...

Schvaľovanie projektov

Komisia zložená zo zástupcov PwC a poradného hlasu za Nadáciu Pontis projekty posúdi a vyberie z nich tie, ktoré sú posunuté do celofiremného hlasovania. Sú to teda v konečnom dôsledku naši ľudia, ktorí rozhodnú o tom, ktoré dobročinné, prospešné a inovatívne projekty PwC podporí.

Počet podporených projektov aj výška grantu závisí od množstva nazhromaždených peňazí vo Fonde a je jednoznačne komunikovaná. Projektom s najväčšou podporou zamestnancov sa rozdelia prostriedky z Fondu.

Čítať viac...

 

Presný postup ako darovať 2% Vaších daní nadačnému fondu Vám poskytne

Mariana Butkovská

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás