EIA

Hodnotenie vplyvu na životné prostredie (Environmental Impact Assessment) je nástroj na hodnotenie pripravovaných rozhodnutí, ako napríklad rozvojových a investičných projektov, na základe ich predpokladaného vplyvu na životné prostredie. Prostredníctvom hodnotenia navrhovaných činností a možných alternatív je jeho cieľom predchádzať, znížiť alebo zmierniť potenciálne nepriaznivé vplyvy. Slúži predovšetkým orgánom verejnej správy na prijímanie informovaných a transparentných rozhodnutí pri schvaľovaní projektových zámerov a udeľovaní povolení.

Služby PwC v oblasti ESG >

Sledujte nás