EFRAG

Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) je združenie založené s podporou Európskej komisie, aby slúžilo verejnému záujmu prostredníctvom formovania európskeho výkazníctva a technického poradenstva Európskej komisii. Aktivity EFRAG sú organizované v dvoch pilieroch: Pilier finančného výkazníctva, kde sa zaoberá vývojom štandardov IFRS z európskej perspektívy. Druhým pilierom je vykazovanie informácií o udržateľnosti, predovšetkým príprava návrhu Európskych štandardov pre vykazovanie informácií o udržateľnosti (pozri ESRS).

Služby PwC v oblasti IFRS >

Sledujte nás