DORA

Nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti – DORA (Digital Operational Resilience Act), je nový európsky rámec pre efektívne a komplexné riadenie digitálnych rizík finančných subjektov. Cieľom nariadenia je zabezpečiť spoločnostiam to, aby boli odolné a schopné obnovy v prípade vážneho narušenia prevádzky, ktorá môže byť spôsobená nedostatočnou kybernetickou bezpečnosťou. Zavedením jednotného a konzistentného prístupu k dohľadu v príslušných sektoroch DORA zabezpečuje konvergenciu a harmonizáciu postupov v oblasti bezpečnosti a odolnosti v celej EÚ.

Služby PwC v oblasti Kybernetickej bezpečnosti & Ochrany >

Sledujte nás