CSRD Reporting

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti podnikov podľa smernice CSRD (pozri CSRD) sa bude riadiť pripravovanými Európskymi štandardmi pre vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov (pozri ESRS). Informácie o udržateľnosti budú musieť byť zverejnené v správe o hospodárení podniku. Novými špecifikami bude aj povinný audit, digitálne označovanie a zverejňovanie KPIs podľa taxonómie EÚ. Prvé zverejnenia podľa CSRD sa očakávajú v roku 2025 za obdobie 2024.

Dodržiavanie regulačných predpisov >

Sledujte nás