Colné suspenzie

Colné suspenzie predstavujú nástroj umožňujúci EÚ výrobcom dovážať tovary z tretích krajín bez dovozných ciel, prípadne so zníženým clom. Suspenzie je možné získať na základe žiadosti na určité stanovené obdobie (napr. na dva roky). Platia pre tovary, ktoré budú následne použité vo výrobe v rámci EÚ.

Sledujte nás