Colné suspenzie

Dovážate tovary z tretích krajín? Platíte dovozné clá?

V takom prípade môžete mať nárok na colné suspenzie!

Colné suspenzie umožňujú výrobcom z EÚ dovážať z tretích krajín tovary, ktoré budú následne použité vo výrobe, a to bez povinnosti platiť dovozné clá na určité stanovené obdobie (napríklad po dobu 2 rokov).

Viete, na ktoré tovary môžete žiadať colné suspenzie?

  • Suroviny, polotovary alebo súčasti, ktoré nie sú dostupné v rámci EÚ, prípadne nie sú vyrábané v dostatočnom množstve a nejde o tzv. „hotové výrobky".
  • Hotové výrobky používané ako súčasti finálnych produktov za predpokladu, že pridaná hodnota montážnej operácie je dostatočne vysoká.
  • Vybavenie alebo materiál, ktorý bude použitý vo výrobnom procese.

Aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mohli požiadať o colné suspenzie?

  • Tovar musí byť neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu prevádzkovaného výrobcom z EÚ, tzn. musí byť klasifikovaný ako vstup pre výrobu.
  • Tieto tovary nesmú byť dostupné v rámci EÚ v požadovanom množstve alebo kvalite.
  • Nesmie byť možné zníženie dovozného cla na takéto tovary iným spôsobom, alebo použitie iných osobitých opatrení.
  • Ročná úspora na dovoznom cle musí byť vyššia ako 15 000 Eur.
     
Sledujte nás