Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Riadenie rizík

Riadenie podnikových rizík predstavuje komplexný a systematický prístup, ktorý pomáha všetkým typom organizácií (bez ohľadu na ich veľkosť alebo poslanie) identifikovať udalosti a posúdiť s nimi spojené riziká (odhadnúť ich mieru, stanoviť priority a adekvátne na ne reagovať), ktoré ohrozujú naj-dôležitejšie ciele týchto organizácií a s nimi súvisiace projekty, iniciatívy a každodenné prevádzkové postupy.

Riadenie podnikových rizík podporuje rozhodovanie založené na spoľahlivých informáciách, ktoré udržiava v rovnováhe rast a návratnosť investícií. Tento prístup v podstate analyzuje, aké veľké riziko spoločnosť podstupuje vo svetle úsilia vynakladaného na svoj rast.

Taktiež vyhodnocuje, aké veľké riziko sa ukrýva za očakávanými výnosmi. Tento kompromis predstavuje prvok celého procesu, ktorý vytvára hodnoty. Ak je riadenie podnikových rizík realizované správne, umožňuje spoločnostiam identifikovať príležitosti pre ďalšiu tvorbu hodnôt, pretože sa snaží vypracovať stratégiu reakcie na akceptovateľné riziko.

Potenciálne problémy

 • Potrebujete prijať spoľahlivými informáciami podložené rozhodnutia v oblasti podstupovaných rizík, rastu, inovácií a rozvoja/výberu alternatív.
 • Požadujete diagnostické preverenie Vašich podnikových systémov na riadenie rizika (voči existujúcim „kódexom“).
 • Chcete vykonať kontrolu bežných obchodných postupov (napr. prepojenie medzi rizikom a plánovaním, rizikom a podnikovým vykazovaním).
 • Potrebujete strategické testovanie rizík a analýzu úrovní rizík pre vybrané stratégie/alternatívy.
 • Potrebujete riadiť operačné riziko, vrátane rozsahu rizík podľa Basel II, ktorým sú vystavené fungujúce prevádzky.

Čítať viac...

Ako Vám môžeme pomôcť

 • Diagnostické preverenie Vašich podnikových systémov na riadenie rizika (voči existujúcim „kódexom“ a systémom PwC)
 • Návrh a realizácia celopodnikového prístupu k riziku
 • Kontrola prepojených bežných obchodných postupov (napr. prepojenie medzi rizikom a plánovaním, rizikom a podnikovým vykazovaním)
 • Komplexná analýza štruktúry rizika a modelovanie, analýza rozhodnutí / analýza alternatív
 • Modelovanie trhových rizík a riešenia
 • Modelovanie úverových rizík a riešenia
 • Modelovanie operačných rizík, riešenia a programy podľa Basel II

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás