Správa o transparentnosti

Za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2016

V správe popisujeme prístup k riadeniu a správe nášho podnikania, vnútorné systémy riadenia kvality, štandardy kontroly kvality, etické požiadavky, náš spôsob realizácie projektov a zásady plnenia požiadaviek nezávislosti.

Správu o transparentnosti vydávame každoročne v súlade so Zákonom o audítoroch, článku 40 Smernice 2006/43/EC o audite.

 

 

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail

Iveta Malíšková
Marketing Manager
Tel: +421 903 458 804
E-mail

Martin Méry
Senior Marketing Specialist
Tel: +421 903 590 405
E-mail

Sledujte nás