Programy diverzity a inklúzie pomáhajú zatraktívniť na trhu práce najmä dcérske firmy zahraničných koncernov na Slovensku

Vo svete pätina firiem realizuje programy diverzity s primárnym cieľom zlepšiť ekonomické výsledky, pričom na Slovensku je cieľom výrazne viac zatraktívniť sa na trhu práce. V čase nástupu populačne slabých ročníkov do pracovného procesu a najnižšej nezamestnanosti v dejinách Slovenska sa aktivity firemného sektora na Slovensku v oblasti diverzity a inklúzie (D&I) zviditeľňujú a zintenzívňujú. Firmy budú musieť zamestnávať aj skupiny ľudí, ktoré doteraz stáli na okraji záujmu – starších, cudzincov, zdravotne hendikepovaných, viac matiek. Vznikla platforma Charta diverzity na pôde Nadácie Pontis, firmy propagujú svoje aktivity a bojujú o zamestnancov programami rovnosti a transparentnosti v odmeňovaní. Firmy si uvedomili, že chcú proaktívne vytvárať a medializovať, že vytvárajú lepšie pracovné podmienky aj matkám, LGBT skupinám, zdravotne znevýhodneným, starším ľuďom a pracovníkom zo zahraničia. 

„Diverzita prináša lepšie ekonomické výsledky a firmy vo svete viac priznávajú, že to je ich cieľom pri zavádzaní diverzity. Firmy na Slovensku budú musieť zamestnávať aj skupiny ľudí, ktorí doteraz stáli na okraji ich záujmu.“

Alica Pavúková, Líder auditu, Líder pre diverzitu a inklúziu v strednej a východnej Európe

 

Prvýkrát sme v PwC zmapovali aktivity a postoje firiem so sídlom na Slovensku v oblasti diverzity a inklúzie, pričom do prieskumu sa zapojili najmä dcérske firmy zahraničných koncernov, ktoré podnikajú prevažne globálne. Len 7 % respondentov tvoria v prieskume firmy slovenských vlastníkov, ktoré podnikajú len na Slovensku.

Pri porovnávaní výsledkov slovenských a globálnych vidíme, že viac firiem v slovenskom prieskume ako v globálnom sebavedomo vyhlasuje, že D&I je jedna z firemných hodnôt, ale pri realizácii jednotlivých aktivít sú firmy vo svete výrazne aktívnejšie. Napríklad firmy vo svete realizujú dvakrát viac tréningov ako na Slovensku, takisto aj výrazne viac analyzujú dáta v oblasti diverzity a inklúzie. Pričom dáta sú na začiatku procesu zlepšovania transparentnosti a nastavovania programov na zlepšenie pracovných podmienok – napríklad rozdiely vo výkone, v odmeňovaní a kariérnom postupe podľa pohlavia, rasy alebo iných oblastí diverzity. Napríklad vieme, že v krajinách strednej a východnej Európy je najmenší podiel žien pracujúcich na skrátené pracovné úväzky v Európe, a len pokiaľ pracujeme s dátami, vieme, aké zlepšenia dokážu diverzitu a inklúziu posunúť na vyššiu úroveň. Z prieskumu sme tiež zistili, že pri výbere dodávateľov je veľký priestor na zlepšenie diverzity a inklúzie, pretože len 3 % firiem riešia systematicky diverzitu pri dodávateľoch.

Tretina firiem v prieskume má podiel žien v top manažmente 50 a viac percent a na tieto výsledky môžeme byť právom hrdí. V krajinách strednej a východnej Európy sme zvyknutí, že ženy sa emancipovali viac ako v západnej Európe. V posledných rokoch však vidíme trend, že na udržanie týchto výsledkov firmy budú musieť pripravovať viac ako v minulosti programy pre návrat matiek do práce po materskej dovolenke. 

Firmy na Slovensku nastúpili na cestu zlepšovania diverzity a inklúzie, je to často dobrodružná a objavná cesta, na ktorej sa všetky strany obohatia o nové podnety, nápady, skúsenosti. Až keď lídri vo firmách poskytnú priestor na diskusiu o podvedomých predsudkoch a možnostiach, ako ich eliminovať, získajú firmy viac talentovaných zamestnancov, ktorí môžu žiť plnohodnotný spokojnejší život, čo má dokázateľný pozitívny vplyv na ekonomické výsledky.

Prajem Vám veľa úspechov a energie pri zavádzaní nových myšlienok a realizácii nových programov vo Vašich firmách.

 

Kontaktujte nás

Alica Pavúková

Alica Pavúková

Partner, CEE Assurance Chief Quality Officer, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 060

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás