Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Zvýšenie produktivity v celulózo-papierenskom priemysle

Náš OpEx tím bol oslovený veľkým výrobcom hygienického papiera aby zlepšil produktivitu. Slabé využitie strojových a ľudských zdrojov, neefektívny náborový proces a motivačné schémy viedli k zbytočne vysokým nákladom, pracovnému kapitálu a negatívnemu dopadu na EBITDA.

Na základe vzájomného porozumenia medzi oboma stranami a vďaka expertíze OpEx tímu boli identifikované príležitosti, navrhnutý prístup, metódy a ciele projektu na zvýšenie produktivity tak, aby sa znížil odpad, zvýšilo využitie zdrojov, priepustnosť a následne EBITDA.
 

Náš prístup

S cieľom porozumieť existujúcemu procesu, zmapovať súčasný stav výroby, odpadu a podporných funkcií a identifikovať príležitosti na zlepšenie, OpEx tím vykonal a poskytol nasledujúce štúdie a analýzy:

  • Zhodnotenievýroby, kvality, supply chainu a údržby pomocou štatistických, prevádzkových a kvalitatívnych štúdií
  • OEE (Overall Equipment Effectiveness)
  • Shop floor štúdie hodnotiace procesy a využitie zdrojov
  • DILO (Day in Life of Operator)
  • Početné nástroje na mapovanie procesov
  • Impactibility workshops
  • Matica rolí a zodpovedností
  • Implementačný plán pre vybrané časti

Detailný plán implementácie odovzdaný

V rámci 6 týždňov sme klientovi poskytli komplexnú analýzu výroby, plánovania a riadenia produktového portfólia ako aj podporných činností. Identifikovali sme problémy a neefektivity, na ktoré sme si v spolupráci s pracovníkmi klienta odsúhlasili potrebné aktivity na ich odstránenie. Riešenia boli navrhnuté komplexne, aby pokrývali ako systémové, tak aj procesné a ľudské elementy. Spoločne sme naplánovali najmä aktivity vedúce k zníženiu odpadu, zvýšeniu výťažnosti zariadení, zmenšeniu objemu nízko obrátkových zásob, zvýšenie presnosti plánovania a redukcii absencii a nadčasov zamestnancov.

Klient si tiež pochvaľoval zapojenie vlastných zamestnancov do návrh riešení od samého začiatku ako aj ich zvýšený pocit zodpovednosti za výsledky.
 

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 435 979

Pavel Dvornák

Pavel Dvornák

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 903 422 945

Sledujte nás