Služby v oblasti poradenstva pre ľudské zdroje

Spýtajte sa nás na ktorúkoľvek z nižšie uvedených tém. Radi sa s vami tiež porozprávame o špecifickej situácií, ktorú momentálne vo vašej spoločnosti riešite. 

Odmeňovanie a benefity

PayWell

Radi by ste mali vo svojich rukách nástroj, ktorý vám pomôže pri riadení ľudského kapitálu? Zaujímajú vás trendy v personálnej politike a stratégií?

Interaktívna štúdia PayWell – nástroj na plánovanie odmeňovania poskytuje aktuálny prehľad situácie v odmeňovaní na trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Máme zmapovaných takmer 500 pracovných pozícií.

HR Kontroling

Sú vaše ľudské zdroje a finančné výsledky vašej spoločnosti previazane?

HR Controlling vám umožňuje porovnať efektívnosť riadenia ľudského kapitálu s najlepšími spoločnosťami na trhu na báze takmer 100 indikátorov, ktoré sú prepojené na výkon celej organizácie.  Tento nástroj vám pomôže nastaviť HR procesy tak, aby podporovali strategické ciele firmy.

Mapovanie pozícií a hodnotenie náročnosti pracovných pozícií

Sťažujú sa Vaši zamestnanci na vnútornú nespravodlivosť v rámci firmy?

Jednou z kľúčových vecí, ktorú spoločnosti robia je posudzovanie pracovnej náplne v rámci oddelení alebo v celej spoločnosti. Deje sa to predovšetkým keď spoločnosť rastie alebo sa mení a je potrebné, aby zaviedla vnútorne spravodlivý, transparentný odmeňovací systém.

Dizajn systémov odmeňovania

Odchádzajú Vám zamestnanci?

Prvotným cieľom odmeňovacieho systému je jeho podpora stratégie spoločnosti. Musí však brať do úvahy aj jej súčasné podmienky a kultúru. Hlavnými zásadami rozumieme pravidlá a požiadavky, ktoré musia byť odsúhlasené už na začiatku dizajnovania odmeňovacieho systému. Tieto zásady nám pomáhajú uistiť sa, že tie najdôležitejšie vstupy a požiadavky klienta sa pri dizajnovaní zobrali do úvahy.

Čítať viac...

Talent manažment

Assessment centrá a Development centrá

Potrebujete objektívne, na mieru šité hodnotenie pre Vašich zamestnancov?

Naši klienti nás kontaktujú najmä vtedy, keď potrebujú na mieru šité, spoľahlivé a zamerané hodnotenie kľúčových talentov v organizácii. Najčastejšie keď hľadajú nového zamestnanca alebo chcú povýšiť zamestnanca interného.

Prieskumy spokojnosti a angažovanosti

Viete čo si zamestnanci myslia o Vašej spoločnosti?

Spätná väzba je dôležitá. Či už si objednáte tovar online alebo jedlo v reštaurácii, na to aby sa majiteľ vedel zlepšovať, musite mu dať najavo, či ste boli spokojní alebo nie. To iste platí aj pre spoločnosti a ich zamestnancov.

360 stupňové hodnotenia

Ako dať objektívnu spätnú väzbu na výkon?

Ak použijete tú správnu metódu, spätná väzba môže byť veľmi užitočným a motivačným nástrojom pre Vašich zamestnancov.

Identifikácia kľúčových talentov a plánovanie nástupníctva

Zaslúžia si talentovaní zamestnanci špeciálne zaobchádzanie?

V súčasnej dobe je identifikovanie talentovaných zamestnancov pre organizácie veľmi podstatnou témou. Prečo? Ide totiž o nástupníkov s potenciálom riadiť a viesť Vašu spoločnosť v budúcnosti. 

Čítať viac...

Prevádzková efektivita

Riadenie výkonu zamestnancov

Aký podávajú Vaši zamestnanci výkon?

Každá generácia zamestnancov je iná. Éra vysoko produktívnych „baby boomers“ je preč a generácia X sa pomaly, ale isto vytráca z pracovného trhu. Nahrádzajú ich ľudia z generácie Y a čo nevidieť prídu na rad naši najmladší – generácia Z.

Plánovanie pracovnej sily

Máte k dispozícii tie správne riešenia na plánovanie budúcnosti Vašej pracovnej sily?

Veľa spoločností potrebuje plánovať a rozvíjať stratégiu pracovnej sily v nadchádzajucich rokoch. Ponúkame našim klientom špecifický nástroj a naše skúsenosti a vedomosti v oblasti ľudských zdrojov.

 

Čítať viac...

Podpora investorov

Podpora investrorov

Prečo noví investori vyhľadávajú našu pomoc?

Ponúkame vybrané služby v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým:

  • Preskúmanie platových benchmarkov, jednotlivých úrovní platov podľa druhov pozícií a regiónov
  • Prehľad úrovne a štruktúry variabilnej zložky mzdy, trhových praktík
  • Prehľad zamestnaneckých benefitov, štandardných aj extra príplatkov
  • Pohľad na slovenský pracovný trh, jednotlivé odvetvia a regióny, úroveň zamestnanosti a fluktuácie zamestnancov
  • Kľúčové ukazovatele používane v HR Kontrolingu pre jednotlivé oblasti ľudských zdrojov
  • Tvorba základných politík potrebných pre riadenie ľudských zdrojov
  • Tvorba pracovných zmlúv
  • Podpora pri nastavovaní stratégie pre nábor a výber a školenie nových zamestnancov
  • Executive search manažérskych pozícií v oblasti ľudských zdrojov

Čítať viac...

Audit ľudských zdrojov

Audit oddelenia ľudských zdrojov

Akú rolu hrá vaše oddelenie ľudských zdrojov?

Nachádzame sa v období, kedy oddelenie ľudských zdrojov nie je už len podporným oddelením a trendy nám hovoria, že je nevyhnutné, aby sa ľudské zdroje stali skutočným strategickým partnerom pre biznis.

HR Due Diligence

Identifikovali ste už finančné riziká spojené s ľudskými zdrojmi spojené s akvizíciou?

Sústrediť sa čisto na finančné riziká by bolo krátkozraké. Hodnotenie manažmentu talentov a orientovanie sa v zmenách v oblasti ľudských zdrojov Vám pomôže riadiť úspech a ekonomiku pri fúziách a akvizíciách a prinesie maximálnu rentabilitu.

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Sledujte nás