Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Firmy plánujú v roku 2018 zvyšovať základné mzdy o 3,4 %

Platová štúdia PayWell 2017

Štúdia spoločnosti PwC Paywell 2017, ktorej sa zúčastnilo tento rok 300 spoločností v 17 sektoroch, analyzuje celkovú stratégiu odmeňovania spoločností a trendy v oblasti zamestnaneckých výhod.
ludmila
„Podľa výsledkov tohtoročného prieskumu 87 % zúčastnených spoločností využíva informácie z trhových prieskumov pri prehodnocovaní miezd zamestnancov. Zvýšil sa záujem firiem o výsledky štúdie PayWell, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu, ktorá je momentálne prioritou v stratégii plánovania nákladov firiem.“  

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.

Mzdy slovenských firiem podľa štúdie PayWell 2017

3,4
Firmy na Slovensku plánujú v roku 2018 zvyšovať základné mzdy v priemere o 3,4 %, čo je zvýšenie pod úrovňou plánu na rok 2017.
3,8
Na rok 2017 pôvodne plánovali nárast miezd o 3,5 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 3,9 %.
3,9
Priemerný celkový príjem medziročne vzrástol o 9,5 %, v porovnaní s nárastom 5,3 % medzi rokmi 2015 a 2016.
 
„Práca s dátami v oblasti ľudských zdrojov začína prenikať aj na slovenský trh a firmy si uvedomujú, že sa musia pohnúť od klasického riadenia ľudských zdrojov k viac inovatívnym metódam riadenia s využitím dát s možnosťou predikcie správania zamestnancov a využitia týchto dát pri všetkých procesoch, ako je napr. fluktuácia, chorobnosť, absencia či značka zamestnávateľa. Motivácia pri zmene zamestnávateľa vo všeobecnosti už nie je len o výške platu, ale aj o tom, pre koho zamestnanci pracujú a čo zamestnancom vie firma ponúknuť.“ 

Ľudmila Guerin, líder oddelenia Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Slovensko.

Fluktuácia zamestnancov vzrástla medziročne podľa štúdie PayWell 2017

V rámci poskytnutých údajov v štúdii PayWell sme zaznamenali medziročný nárast celkovej fluktuácie o 2,44 percentuálneho bodu, ako aj dobrovoľnej fluktuácie o 1,2 percentuálneho bodu. Pokles hodnôt fluktuácie sme zaznamenali len v dvoch sektoroch vzhľadom na vývoj na trhu práce. Vo výrobnom sektore síce dobrovoľná fluktuácia stúpla o 0,29 percentuálneho bodu, ale celková fluktuácia klesla o 0,81 percentuálneho bodu.

V sektore informačných a komunikačných technológií poklesla práve dobrovoľná fluktuácia, a to o 0,56 percentuálneho bodu.

Náklady slovenských spoločností na zamestnanecké výhody v priemere na jedného zamestnanca poskytované v roku 2017.
naklady

794 € / ročne

Slovenské spoločnosti plánujú zaviesť systém voliteľných zamestnaneckých výhod (cafeteria), podporiť cestovanie, šport a kultúru a doplnkové dôchodkové sporenie.
kava

1/4 spoločností

Najčastejšie poskytované zamestnanecké benefity na Slovensku:

  • dotácia stravovania nad rámec zákona (napriek trendu elektronických stravovacích kariet až 74,6 % spoločností naďalej poskytuje papierové stravné lístky),
  • podpora a organizovanie spoločenských, kultúrnych alebo športových akcií,
  • príspevky na poistenie a sporenie vrátane doplnkového dôchodkového sporenia,
  • dovolenka a dni pracovného voľna navyše,
  • poskytovanie vzdelávania, ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej na výkon práce,
  • poskytovanie zliav na produkty či služby spoločnosti.
O prieskume PayWell 2017

PayWell  je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 25 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC.

Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2017 sú údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých spolu 300 spoločnosťami reprezentujúcimi 17 sektorov. Záujem spoločností o výsledky štúdie PayWell sa zvýšil, zamestnávatelia majú záujem zmapovať si svoje postavenie na trhu odmeňovania ako podklad pre ďalší rozvoj a stabilizáciu svojho ľudského kapitálu. Zvyšuje sa aj dopyt zamestnávateľov po informáciách z trhu práce a prognózach jeho ďalšieho vývoja, ktoré tvoria dôležitý podklad pri rozhodovaní o ich ďalšej obchodnej stratégii vrátane investícií do rastu a produktového portfólia.

O sieti PwC

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

@2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

* Garantovaná mzda = základná mzda + všetky garantované odmeny, ktoré nezávisia od výkonu firmy ani zamestnanca.

** Metodológia, resp. zaručenie objektivity porovnania: indexy sú počítané na základe štandardného koša pracovných pozícií, ktorý v sebe zahŕňa iba tie pozície, ktoré sa typicky vyskytujú vo všetkých firmách bez ohľadu na zameranie firmy resp. sektor, v ktorom firma pôsobí. Percentuálne pomery sú počítané na základe pomeru jednotlivých regiónov k Bratislave.

Kontaktujte nás

Ľudmila Guerin

Ľudmila Guerin

CEE Strategy & Transformation Senior Manager, PwC Slovakia

Tel: +421 901 911 854

Jana Steskálová

Jana Steskálová

HR Senior Consultant, PwC Slovakia

Tel: +421 911 620 534

Sledujte nás