Globálna výročná správa

Za finančný rok 2015 narástli globálne tržby PwC o 10 % a zvýšili sa na 35,4 mld. USD

  • Ide o najprudší nárast tržieb za posledných osem rokov
  • Celkový počet zamestnancov dosiahol rekordné číslo, 208 000;  z toho 53 000 ľudí bolo prijatých vo finančnom roku 2015
  • Podľa prieskumu agentúry Universum je PwC druhým najatraktívnejším zamestnávateľom vo svete pre absolventov ekonomických škôl
  • Dvojciferný nárast na Strednom východe a v Afrike (16 %), Strednej Amerike a v oblasti Karibiku (12 %), Austrálii a Oceánii a Tichomorských ostrovoch (11 %)

Spoločnosť PwC vykázala za fiškálny rok ukončený 30. júna 2015 celkové globálne hrubé tržby vo výške 35,4 mld. USD. Pri konštantných výmenných kurzoch vzrástli celkové globálne tržby PwC o 10 %. Je to výrazne viac než v predchádzajúcom roku a zároveň ide o najvýraznejší medziročný nárast, aký PwC zaznamenala od finančného roku 2007. Nárast bol výrazný vo všetkých divíziách a vo všetkých geografických regiónoch.

Globálne podnikateľské prostredie naďalej zostáva veľkou výzvou vzhľadom na svoj nesúrodý ekonomický charakter, geopolitické záležitosti spôsobujúce neistoty pre biznis a intenzívny konkurenčný boj na trhu služieb. Napriek týmto výzvam zaznamenala PwC vo finančnom roku 2015 výnimočné výsledky: rast tržieb o 10 %, čím sa po prvýkrát dostali za hranicu 35 mld. USD,” uviedol Dennis M. Nally, výkonný riaditeľ spoločnosti PricewaterhouseCoopers International Ltd.

„Obchodná značka PwC je uznávaná ako najspoľahlivejšia značka profesijných služieb vo svete. Toto meno je postavené na úsilí, entuziazme a kvalite 208 000 zamestnancov PwC  a ich odhodlaní spolu so všetkými zainteresovanými stranami budovať dôveru a riešiť dôležité problémy.“

I keď vo svete existujú veľké rozdiely a niektoré krajiny budú musieť naďalej vynakladať úsilie, aby zvládli neľahkú situáciu, celkovo pre rok 2016  predpovedáme výraznejší globálny ekonomický rast predstavujúci 3,6 %,” dodáva Dennis Nally.

Regionálne výsledky - Európa

Rast tržieb sa pozoruhodne zvýšil. V západnej Európe vzrástli tržby o 8 % a v strednej a východnej Európe o 6 %. Výkony druhej najväčšej z PwC firiem, PwC UK, sú tiež zaujímavé. Jej tržby vzrástli o 9 % a predstavujú 4,1 mld. USD.  Obzvlášť významný rast zaznamenali divízie audítorských a poradenských služieb.  V Taliansku vrástli tržby PwC o 11 %, v Nemecku o 8 % a vo Francúzsku o 6 %.

Čítať viac...

Divízie

Audit predstavuje najvýznamnejšiu oblasť podnikateľských činnosti PwC. Divízie auditu sú základným pilierom našich činností a pričinili sa o šírenie dobrého mena vo svete. Tržby z audítorských činností PwC vzrástli až o 6 % a predstavovali 15,2 mld. USD i napriek silno konkurenčnému trhu a zmenám na trhu auditu v Európe v dôsledku povinnej rotácie audítorov.

Napriek nestabilite trhu s auditom vo svete, vzrastá dopyt po širších audítorských službách ako je napríklad  audit podnikateľského rizika. Naše investície do technológií rozširujú trh pre audítorské služby o nové oblasti ako je IT, ochrana a bezpečnosť údajov.

Divízia poradenstva zaznamenala vo finančnom roku 2015 veľmi prudký rast tržieb, až o 18 %, t.j. na 11,2 mld. USD. Poradenstvo sa dnes podieľa na tržbách PwC viac než 30% a očakávame, že v budúcnosti jeho podiel prudko porastie.

Takisto divízia daní zaznamenala vo finančnom roku 2015 významný rast a jej tržby sa zvýšili o 7 % a predstavovali 8,9 mld. USD. Daňové divízie profitovali z prác súvisiacich s narastajúcim počtom zlúčení a akvizícií vo veľmi silnom transakčnom prostredí a v dôsledku veľkého dopytu po službách v oblasti transferového oceňovania po celom svete.

Čítať viac...

Naši ľudia

Ako sieť poradenských firiem s vedúcim postavením vo svete potrebuje PwC tých najlepších ľudí. Vo finančnom roku 2015 doplnila PwC svoje rady o rekordný počet ľudí, až 53 049, vrátane 24 000 absolventov. Počet zamestnancov celosvetovo vzrástol o 6%, na viac než 208 000, čo len potvrdzuje výnimočné príležitosti a rast, ktorý PwC ponúka.

Dennis Nally dodáva: „Veríme, že pracovná sila s čoraz rozmanitejšími schopnosťami prispeje k rastúcemu úspechu PwC v budúcnosti. Je pre nás absolútne nevyhnutné, aby sme vybudovali prostredie, v ktorom majú všetci ľudia možnosť rastu a ktoré im ponúka šancu uplatniť všetok svoj potenciál.  V tomto roku podporujeme iniciatívu OSN na zrovnoprávnenie postavenia žien v spoločnosti “HeForShe” a obrátili sme sa na mužov v PwC s výzvou o pomoc pri odstraňovaní prekážok v rodovej rovnosti.”

Vo finančnom roku FY15 venovala PwC a jej ľudia takmer 58 mil. USD na komunitné aktivity a viac než 58 000 našich ľudí venovalo vyše 537 000 hodín na profesionálne služby a odbornú dobrovoľnú činnosť.

Čítať viac...

Kontaktujte nás

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás