Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Naše ciele a hodnoty

Naším zámerom je budovať dôveru v spoločnosť a pomáhať pri riešení závažných problémov


V rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je naším cieľom prinášať dynamické riešenia založenej na dôvere, pomáhať klientom prijímať fundované rozhodnutia a efektívne medzi nimi fungovať. Práve náš cieľ predstavuje to, čím sa riadia naše rozhodnutia a formujú naše rozhovory. Znázorňuje náš záväzok pracovať vždy tak, aby naše úsilie prinášalo klientom, ostatným ľuďom i celej spoločnosti výsledky tej najvyššej kvality.
 

Žijeme svoj cieľ a hodnoty
 

Firemná kultúra PwC, podporovaná rámcom interných a externých očakávaní a požiadaviek, nám umožňuje prosperovať. Tieto očakávania a požiadavky nám pomáhajú usmerňovať naše správanie a budovať dôveru:

 • ako vykonávame našu podnikateľskú činnosť,
 • voči sebe navzájom,
 • v našich spoločenstvách,
 • ako využívame informácie
   

Playback of this video is not currently available


Naše hodnoty definujú, kým sme a za čím si stojíme

Naše hodnoty sú tým, čo máme spoločné, pričom definujú, ako sa správame a ako spolupracujeme s našimi klientmi, komunitami i medzi sebou navzájom. Umožňujú nám, aby sme náš cieľ napĺňali a aby sme dokázali vystihnúť naše zdieľané túžby či ambície, zhodnotiť náš úspech a cítiť zodpovednosť za to, že chceme zakaždým prekročiť očakávania zainteresovaných osôb.

Recept PwC na dosiahnutie úspechu: Motivovaní jedinci, ktorí majú radosť zo svojej práce, naplno sa jej odovzdávajú a chcú vydať zo seba to najlepšie. Preto ponúkame pracovné prostredie so vzrušujúcimi výzvami, inšpiratívnymi kolegami a mnohými príležitosťami na osobný i profesionálny rozvoj.

Chceme vytvárať pracovnú atmosféru, v ktorej sme všetci plní energie a pripravení vydať zo seba to najlepšie.
 

 • Hovoríme a stojíme si za tým, čo je správne, obzvlášť v situáciách, ktoré sú náročné.
 • Očakávame a odovzdávame najvyššiu kvalitu našich výstupov.
 • Robíme rozhodnutia a konáme, akoby išlo o našu vlastnú osobnú reputáciu.

 • Chceme byť informovaní a pýtame sa na budúcnosť sveta, v ktorom žijeme.

 • Ovplyvňujeme s kolegami naše okolie, klientov a spoločnosť, v ktorej žijeme a pracujeme.

 • Odpovedáme agilne na meniace sa prostredie, v ktorom pracujeme.

 • Snažíme sa porozumieť každému človeku a tomu, čo sa ho dotýka.

 • Uznávame, že každý človek je prínosom pre spoločnosť.

 • Podporujeme druhých, aby rástli a podávali čo najlepší výkon.

 • Spolupracujeme a zdieľame vzťahy, myšlienky a vedomosti za hranicami.

 • Hľadáme a integrujeme rôzne perspektívy, rôznych ľudí a rôzne myšlienky.

 • Dávame a pýtame si spätnú väzbu, aby sme sa mohli zlepšovať my a aj ostatní.

 • Máme odvahu spochybňovať status quo a skúšať nové veci.

 • Inovujeme, testujeme a učíme sa na chybách.

 • Máme otvorenú myseľ pre nové možnosti v každom ohľade.

Sledujte nás