Patent Box

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 prináša nový inštitút, tzv. patent box (osobitný daňový režim), spočívajúci v daňovom oslobodení príjmov plynúcich z odplát za užívanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru (nehmotných aktív), ktoré sú výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku, a to až do výšky 50% takýchto príjmov. Oslobodenie sa uplatní počas zdaňovacích období, počas ktorých daňovník odpisuje aktivované náklady na vývoj týchto nehmotných aktív.

Súčasne sa zavádza daňové oslobodenie príjmov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor vytvorený daňovníkom na Slovensku (tzv. vnorené nehmotné aktíva), rovnako až do výšky 50 % takýchto príjmov. 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť