Využite možnosť uplatniť 100 % výdavkov na výskum a vývoj

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj, často nazývaný ako superodpočet, je legislatívnym nástrojom na nepriamu podporu výskumných alebo vývojových aktivít v rámci spoločnosti. 

Spoločnosť si môže využitím superodpočtu za zdaňovacie obdobie začínajúce sa od 1. 1. 2022 znížiť základ dane dodatočne o ďalších 100 % z výšky nákladov vynaložených na výskum alebo vývoj. Nárok uplatniť si superodpočet má každá spoločnosť, ktorá vykonáva výskumné alebo vývojové aktivity, bez ohľadu na odvetvie pôsobenia, výšku obratu alebo prípadné nedoplatky na dani či odvodoch.

Superodpočet prináša množstvo nesporných výhod oproti iným možnostiam financovania výskumných alebo vývojových aktivít:

  • Výška podpory predstavuje až 21% z celkových nákladov na výskum a vývoj
  • Tento nástroj sa vzťahuje nielen na vlastné výskumné a vývojové aktivity, ale aj na vnútroskupinový výskum a vývoj alebo zákazkové projekty výskumu a vývoja
  •  Daňovník si uplatňuje superodpočet prostredníctvom priznania k dani z príjmov právnických osôb (nie je potrebné predložiť žiadnu žiadosť vopred)
  • Superodpočet si môže daňovník uplatniť každý rok pri podaní daňového priznania
  •  Nárok na superodpočet sa dá v prípade nedostatočného základu dane preniesť aj do ďalších období, a to až 5 po sebe nasledujúcich rokov

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová

Zuzana Palkechová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 910 509 114

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť