R&D super odpočet

Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, si môžu uplatniť daňové zvýhodnenie, ktoré spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane, tzv. superodpočet.


S postupnou transformáciou slovenskej ekonomiky na ekonomiku vzdelanostnú sa čoraz viac stretávame v našej legislatíve s nástrojmi na podporu R&D aktivít v podnikateľskom prostredí. Jedným z tých najvýznamnejších je pritom bezpochyby R&D superodpočet výdavkom na vedu a výskum.

Zatiaľ čo do zdaňovacieho obdobia roka 2018 si mohli slovenskí daňovníci odpočítať od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty len 25 % oprávnených nákladov vynaložených na výskum a vývoj, počnúc 1. 1. 2018 sa táto hodnota výrazne zvýšila na 100 %, pričom bol mechanizmus superodpočtu rozšírený o pozitívny medziročný nárast nákladov na R&D.
 


S blížiacim sa koncom roka 2019 je už teraz zrejmé, že snahy vlády o podporu R&D aktivít v slovenskom podnikateľskom prostredí budú aj naďalej pokračovať. S novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. 1. 2020 dochádza k zvýšeniu možnosti odpočtu oprávnených nákladov vynaložených daňovníkom na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty na 150 % počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim sa 1. 1. 2019 a následne 200 % počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim sa 1. 1. 2020. Je preto viac než zrejmé, že budúcnosť predstavujú výskum a inovácie.


Za zdaňovacie obdobie roka 2017 využilo možnosť R&D superodpočtu celkovo 163 spoločností, ktoré si spolu uplatnili daňovú úľavu vo výške 40,12 mil. EUR.

Naše služby

  • Organizácia workshopov pre vašich zamestnancov
  • Úvodné vyhodnotenie oprávnenosti projektov
  • Príprava finančnej kalkulácie konkrétnych projektov so zreteľom na požiadavky dane z príjmov právnických osôb
  • Príprava zákonnej dokumentácie k oprávneným projektom
  • Príprava podpornej dokumentácie k oprávnených projektom

 

Sledujte nás

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť