Projekt základného výskumu

 

Projekt základného výskumu je zameraný na experimentálnu alebo teoretickú prácu vykonávanú najmä na získanie nových poznatkov s plánovaným využitím v praxi. Maximálna doba riešenia projektu je 3 roky.

Veľkosť podniku % oprávnených nákladov Maximálna suma štátnej pomoci v mil. EUR pre jeden podnik a jeden projekt
Mikro a malý podnik  100% 20
Stredný podnik  100% 20
Veľký podnik   100% 20

 

 

Kontaktujte nás

Sledujte nás