Fondy Európskej únie

 

Široké portfólio fondov Európskej únie je k dispozícii pre súkromný aj verejný sektor v období rokov 2014 až 2020. Náš tím zaoberajúci sa službami v oblasti EÚ fondov Vám ponúka profesionálne poradenské služby zamerané na Vaše individuálne požiadavky. Ide o zásadnú oblasť, ktorá Vám môže umožniť zrealizovať Vašu investíciu s výrazne nižšími nákladmi, alebo implementovať rozsiahlu investíciu využitím možností dostupných z EÚ fondov. Náš tím zaoberajúci sa službami v oblasti EÚ fondov ponúka rozsiahle možnosti spolupráce so súkromným aj verejným sektorom.  

 Vaša situácia 

Ako Vám vieme pomôcť 

Identifikácia a preskúmanie možností získania grantu
• Chceli by ste urobiť investíciu, zaviesť alebo rozšíriť nové stroje a technológie, vyškoliť zamestnancov s najnižšími možnými nákladmi, alebo máte investičný plán presahujúci Vaše disponibilné finančné zdroje. • Môžeme identifikovať a zhodnotiť Vaše možnosti na získanie zdrojov z EÚ fondov pre Váš projekt
Príprava projektu a žiadosti o grant
• Zdá sa, že Váš investičný projekt by sa kvalifikoval na zdroje z EÚ fondov, avšak potrebovali by ste asistenciu s prípravnou fázou projektu, analýzu nákladov, financovaním projektu alebo s prípravou žiadosti, ako aj s verejným obstarávaním a komunikácii s príslušnými autoritami. • Môžeme Vám asistovať pri príprave investičného zámeru spĺňajúceho všetky zákonné požiadavky, ako aj pri príprave kompletných dokumentov pre projekt.  
Projektový manažment EÚ fondov
• Boli Vám priznané zdroje z EÚ fondov a máte záujem o realizáciu projektu v súlade so zákonnými požiadavkami.   • Vieme Vám pomôcť s riadením získaných zdrojov, ako aj s úspešným zvládnutím projektu pri plnení všetkých podmienok stanovených rozhodnutím a legislatívou EÚ.  
Monitorovanie a reportovanie
• Boli Vám priznané zdroje z EÚ fondov a z toho Vám vyplývajú notifikačné povinnosti voči slovenským autoritám a orgánom EÚ. • Vieme Vám ponúknuť asistenciu s auditom a prípravou správ týkajúcich sa oprávnených nákladov a činností.

Kontaktujte nás

Zuzana Palkechová
Manažér
Tel: +421 903 301 911
E-mail

Jana Kopasová
Konzultant
Tel: +421 259 350 029
E-mail

Sledujte nás