Inovačný blog

 

Bloguje Ján Uriga, Senior manažér v PwC, špecialista na riadenie zmien, strategický rozvoj firemnej kultúry a manažment inovácií.

 

Ján Uriga získal PhD. na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa zaoberal výskumom a aplikáciou sociálnej inteligencie a rozhodovacích procesov lídrov. Od 2003 do 2009 pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inováciám, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V PwC je zodpovedný za vedenie a rozvoj kompetenčného centra v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Českej republike.

Inovačný víťaz je ten, kto zvládne manažment firemnej kultúry

O inováciách a inovačnej korporátnej kultúre hovoril Ján Uriga, senior manažér PwC na konferencii Newmatec takmer dvom stovkám špecialistov z automotive sektora. Kompletný program konferencie a galériu nájdete na https://www.newmatec.sk

HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Uriga o štvrtej priemyselnej revolúcii (TA3, december 2017)

Takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia prináša veľkú robotizáciu a automatizáciu, ktoré zmenia spôsob, akým budeme pracovať v budúcnosti. Hovorí o tom aj aktuálna štúdia poradenskej spoločnosti PwC, o ktorej povedal viac Ján Uriga. Rozhovor najdete tu

Prečo aj múdri ľudia robia niekedy zlé rozhodnutia?

Prečo sa občas správame iracionálne a ako sa môžeme vyhnúť opakovaniu chýb? Odpovede na tieto otázky môže priniesť behaviorálna ekonómia, o ktorej hovoril v PwC Experience Center Ján Uriga, Senior manažér PwC. Fotka z eventu.

Čo chcú zamestnanci a ako si ich udržať? Je to čoraz ťažšie (Tomáš Nejedlý, TREND, august 2017)

Práca manažérov ľudských zdrojov vo firmách na Slovensku je čoraz ťažšia. Dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v centrách zamestnanosti prevyšuje ponuku na trhu. Čítajte viac

Individualizmus naráža rýchlo na dno. V práci treba byť tímový hráč

Žijeme v čase, ktorý je ako nikdy predtým charakterizovaný individualizmom. Väčšina firiem sa pohybuje na úrovni medzi potenciálnym a reálnym tímom. Skutočne vysoko výkonné sú len zhruba tri až štyri percentá tímov, hovorí Ján Uriga, senior manažér, PwC. Čítajte viac 

Brožúry, hry i kamoši. Aj takto vítajú nováčikov (Tomáš Nejedlý, TREND, august 2016)

Štyri percentá nových zamestnancov opúšťajú nový džob už po prvom dni. Odporúčam venovať onboardingu veľkú pozornosť, pretože veci sa lámu na začiatku, a ak spoločnosť neposkytne nováčikovi po príchode pomoc, jeho nadšenie a snaha pomôcť rýchlo vyprchajú. Čítajte viac

Budúcnosť je v slobode (Eduard Žitňanský, Profit, august 2016)

Svet sa mení a s ním aj podnikanie. To, čo bolo kedysi moderné, je dnes zastarané. Menia sa nielen technológie, ale aj modely riadenia a spôsob uvažovania. Budúcnosť však nie je zahalená rúškom tajomstva, z toho‚ čo vyzeralo ako sci-fi‚ sa stáva realita. Čítajte viac

Čo má spoločné terminátor a CFO? (Zisk manažment, júl 2015)

„Naše prezentácie a komunikácia naozaj nemusia byť „kasovým hollywoodskym trhákom“, no vedia si z neho niečo požičať. Ale čo je vlastne ten príbeh a prečo sa ním máme inšpirovať?" Čítajte viac

HR vo výrobe  (Zisk manažment, jún 2015)

„Masívny nástup inovácií v podobe 3D tlačiarní, podkožných čipov či nových robotických liniek je len krátky zoznam toho, čo dnes významne ovplyvňuje rozhodovanie a konanie výrobných firiem." Čítajte viac

Zmena je život (Profit, február 2015)

„Prax potvrdzuje, že práve disciplinovaný a plánovaný proces zmien vykazuje silnejší predpoklad úspechu ako charizma inovátora či motivačná odmena pre členov tímu.“ Čítajte viac

Silnejúci trhový hráč – centrá zdieľaných služieb (Zisk manažment, február 2015)

„Obsluha procesov vyžaduje nielen strojovú presnosť, ale je výrazne závislá na intelektuálnej hodnote ľudského faktora. Zamestnanec centra sa stáva komplexnejším expertom, ktorý spracuje dáta a pridáva k nim interpretáciu.“
Čítajte viac

 

Inovativní firmy naslouchají trhu (Moderní řízení, december 2014)

„Koncept managementu inovací závisí na firemní kultuře. Všechno ostatní, jako je organizační struktura, pravomoci a podobně, je technické provedení.“ Čítajte viac

Úspešné podnikanie má angažovaných zákazníkov (Zisk manažment, august 2014)

„Bez vôle veci dramatizovať je téma, ako angažovať zákazníkov, v online priestore krízovým manažmentom. V tomto boji vidíme víťazov tak, ako aj porazených.“ Čítajte viac

Trendy v pohovoroch a „windows do facebooku" (Zisk manažment, jun-júl 2014)

„Rovnako ako móda, rozvíjajú sa aj nové trendy v oblasti pracovných pohovorov. Objavujeme digitálne platformy či prístupy, ktoré pomáhajú zistiť mieru súladu medzi ponukou a dopytom pracovnej pozície.“ Čítajte viac

Poskytnite zákazníkom relevantnú skúsenosť cez digitálne kanály (Stratégie - odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách, máj 2014)

Odborný článok na tému výsledkov prieskumu PwC Digital IQ 2014, zameraný na oblasť sociálnych médií. Čítajte viac

Čo ponúknuť zamestnancom: hodnotu či benefit? (Zisk manažment, máj 2014)

„Benefity, akokoľvek atraktívne by boli postavené, naberajú na intenzite až vtedy, keď sú splnené základné podmienky spravodlivého odmeňovania zamestnancov v súlade s trhom a porovnateľne v jednotli-vých druhoch pozícií.“ Čítajte viac

Breakthrough innovation and growth (Connection, April 2014)

Innovation is becoming a competitive necessity for companies, and should be delivering significantly increased revenue growth. If this is not case, executives need to ask themselves what they could do to improve their innovation process. Our research shows that, over the last three years, leading innovators have grown at a 16% higher rate than those who are the least innovative. Čítajte viac

Darwinova teória manažmentu zmien (Zisk manažment, apríl 2014)

„Zmena je nevyhnutná. Potvrdzujú sa slová Charlesa Darwina, ktorý už pred mnohými rokmi vyhlásil, že prežitie nemajú zaručené ani najsilnejší, ani najinteligentnejší, ale prežijú tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť zmene. To, čo platí v prírode, platí v tomto prípade aj v biznise. Čítajte viac

Angažovaní nakopnú Váš biznis (Zisk manažment, marec 2014)

„Nie každý zamestnanec je v prvej línii, kde prichádza do priameho kontaktu so zákazníkom. Napriek tomu je každý jeden zamestnanec zodpovedný za angažovanosť zákazníkov." Čítajte viac

Vyvážený mix distribučných kanálov bude pre banky kľúčom k úspechu (Bankovnictví, február 2014)

Pobočky bánk sú rovnako straté ako samotné finančné inštitúcie. S príchodom digitálneho veku a presunu mnohých aktivít do virtuálneho prostredia internetu sa mnoho bankárov pohrávalo s myšlienkou ušetriť a zbaviť sa pobočiek bánk, ktoré predstavujú relatívne vysokú nákladovú položku. Čítajte viac

Konflikt firme neprospeje (PROFIT, január 2014)

Bezpečne nastavené stratégie sa ukazujú pre firmy z pohľadu inovatívnosti ako najnebezpečnejšie. Cesta k novinkám pritom vedie cez spoluprácu tímov, kde konflikt má pozitívny význam a kde je klient skutočná hodnota.
Čítajte viac

 

Myslieť inak zarába peniaze (TREND, december 2013)

Viackrát som započul vetu, že práca je posledný spôsob, ako zarobiť peniaze. Isto nie som jediný, kto sa z času na čas snaží vyrovnať s realitou, že sa nenarodil v „zazobanej“ rodine, nezdedil náhle nič od strýka z Ameriky, ktorého nikdy predtým nevidel, a ani iným spôsobom neprišiel k majetku, ktorý by zabezpečil pohodlný život bez „povinnosti chodiť do práce“. 

Funkčná mantra pre realistov: Budovanie inovačného kapitálu (Zisk manažment, november 2013)

„Už nie vedomostná, ale inovačná ekonomika sprevádza každodenné uvažovanie firiem." Čítajte viac

Manévre inovačných firiem (Profit, 2. október 2013)

„Konkurenčný boj okolo vývoja a uplatnenia inovácií zúri na trhu s čoraz väčšou intenzitou. Firmy využívajú všetky dostupné zbrane na to, aby dobyli nové územia a podrobili si nové zákaznícke davy." Čítajte viac

Aké to je byť otvorený pre otvorenú inováciu? (Zisk manažment, september 2013)

„Pozorovanie toho, čo sa v posledných mesiacoch deje vo firmách, potvrdzuje, že samotný pojem inovácia sa pevne udomácnil v slovníkoch a aj v stratégiách manažérov. Firmy chápu, že nejde o ďalší západný trend, ale že tentoraz je predmetom otázka budúcnosti ich firiem." Čítajte viac

Komplex Supermana (TREND, 22. august 2013)

„Ilúziám nenahraditeľnosti niekedy podľahnú aj ľudia v takzvaných sériových pozíciách." Čítajte viac

Svätý grál inovatívnych firiem. Čo má byť prirodzenou súčasťou firemnej kultúry (Profit, 7. august 2013)

„Firmy 21.storočia by si mali uvedomiť, že skutočne inovatívne sa stanú vtedy, ak sa inovatívne myslenie nebude sústreďovať iba v ich výskumných centrách či v hlavách niekoľkých vyvolených. Ale vtedy, ak sa stane bežnou súčasťou práce celej organizácie a bude prirodzenou súčasťou firemnej kultúry." 

Zmena je istá. Len ju nevieme s istotou riadiť (Zisk, manažment, inovácie, máj 2013)

„V prvom rade mnohí lídri zlyhávajú hneď na začiatku. Odhaliť potrebu zmeny, jej urgenciu, zmobilizovať ľudí na jej realizáciu, nastaviť správnu stratégiu a rozpoznať moment spustenia zmeny sú kľúčové faktory úspechu celej zmeny." 

Change management – nová strategická disciplína (Zisk, manažment, inovácie, apríl 2013)

„Lídrom často chýba správny slovník pri komunikácii potreby zmeny, nedokážu vytvoriť zmenový manažérsky tím a dať mu dostatok právomocí alebo jednoducho zabudnú na hygienické podmienky zmien – systém motivácie a odmeňovania." 

Ako rozhýbať firmu (Profit, 22. marec 2013)

„Základnou esenciou je vytvorenie prostredia – firemnej kultúry, v ktorej by inovácie prirodzene vznikali. Túto skutočnosť si mnohé firmy síce uvedomujú, ale nedôsledne manažujú." Čítajte viac

Ako na inovácie (Profit, 6. marec 2013)

„Inovácie sa dajú a mali by sa merať. Dnes už existuje niekoľko modelov, podľa ktorých sa efekt inovácie dá zhodnotiť."

Kreativita je stále vzácna (Profit, 5. marec 2013)

„Leadership firiem musí byť pripravený, ale predovšetkým schopný kanibalizovať vlastný prístup. Keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli vedomiu, že to už vie konkurencia a nikto predsa nechce byť v závese. Napriek tomu je skutočnosťou, že väčšina lídrov tak neuvažuje." Čítajte viac

Inovácie už nie sú čary alchymistov v tajných laboratóriách (Zisk, manažment, inovácie, január 2013)

„Ak doručíte zákazníkovi taký produkt alebo službu, ktorá v aktuálnom čase odpovedá na jeho potrebu, cena nemusí byť tou prvou položkou, ktorá rozhoduje o jeho kúpe." 

 

Kultúra proti prehrievaniu (Profit, 27. november 2012)

„Všeobecne platí, že človek podá taký výkon, na aký si myslí, že má. Pritom záťažové situácie posúvajú možnosti človeka oveľa ďalej, často aj na prekvapenie jeho samého." Čítajte viac

 

 

Kontaktujte nás

Ján Uriga

Ján Uriga

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 420 351

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás