Kontakt

Kancelária v Bratislave

Twin City Business Centre A
Karadžičova 2
815 32 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 259 350 111
Fax: +421 259 350 222
Email: sk_office_general@pwc.com

Pre žiadosť o vypracovanie ponuky na audítorské služby, prosím, vyplňte formulár.

 


Kancelária v Košiciach

Protifašistických bojovníkov 11
040 01 Košice
Slovensko
Tel.: +421 553 215 311
Fax: +421 553 215 322
Email: sk_office_general@pwc.com

Kontaktná osoba pre kanceláriu v Košiciach:
Monika Smižanská, Direktor, tel.: +421 259 350 421
 

 


             Věra Výtvarová
             Country Managing Partner
             Tel: +421 259 350 111
             E-mail

Todd Bradshaw
CEE Managing Partner
Tel: +421 259 350 600
E-mail

             Martin Gallovič
             Partner, líder oddelenia auditu
             Tel: +421 259 350 296
             E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového a právneho oddelenia
Tel: +421 259 350 614
E-mail

Alexander Šrank
Vedúci partner pre trhy a kapitálové transakcie
Tel: +421 259 350 587
E-mail

Ivo Doležal
Partner
Telecom Advisory Lead Partner for Central and Eastern Europe
Tel: +421 259 350 560
E-mail

 

Karsten Hegel
Partner
Líder pre sektor finančných služieb v strednej a východnej Európe
Tel: +36 14 619 398
E-mail

 

Juraj Tučný
Partner na oddelení auditu
Služby globálneho účtovného poradenstva
Tel: +421 259 350 565
E-mail

Alica Pavúková
Partner, Člen medzinárodného
tímu dohliadajúceho na kvalitu auditu
Tel: +421 259 350 419
E-mail

Jens Hörning
Partner na oddelení auditu
Líder pre automobilový priemysel pre strednú a východnú Európu
Líder nemeckej obchodnej skupiny pre strednú a východnú Európu
Tel: +421 259 350 432
E-mail

Peter Havalda
Partner na oddelení auditu
+421 259 350 440
E-mail

 

Dagmar Haklová
Partner
Tel: +421 911 425 109
E-mail

Peter Mrnka
Partner na oddelení auditu
Audit centier zdieľaných služieb
Tel: +421 259 350 416
E-mail

 

 

Martin Šikulaj
Partner
Poradenstvo pre verejný sektor
Tel: +421 259 350 531
E-mail

 

Margaréta Bošková
Direktor
Tel: +421 903 268 018 
E-mail

stefan

Štefan Čupil
Direktor
Líder oddelenia Riadenia rizík
Tel: +421 259 350 599
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor
Prevádzková dokonalosť
Tel: +421 259 350 519
E-mail

Eva Hupková
Direktor na oddelení auditu
Audit poisťovní
Líder PwC Akadémie
Tel: +421 259 350 414
E-mail

 

Rastislav Nemec
Direktor
Tel: +421 904 920 094
Email

 

Radoslav Krátky
Direktor
Tel: +421 259 350 569
E-mail 

Pavol Pravda
Direktor
Transakčné poradenstvo
Tel: +421 259 350 460
E-mail

 

Rastislava Krajčovičová
Direktor na oddelení daňového poradenstva
Tel: +421 259 350 616
E-mail


 

Katarína Šilhárová
Direktor na oddelení auditu
Tel: +421 259 350 168
E-mail
 

minika

Monika Smižanská
Direktor na oddelení auditu
Špecialista na audit priemyselnej výroby
Líder kancelárie v Košiciach
Tel: +421 259 350 421
E-mail

 

Rastislav Petruška
Direktor na oddelení auditu
Služby v oblasti kapitálových trhov a účtovného poradenstva
Tel: +421 902 953 843
E-mail

 

Ivan Hlavenka
Direktor
Transakčné poradenstvo
Tel: +421 902 953 866
E-mail

František Zummer
Direktor na oddelení auditu
Tel: +421 911 357 112
E-mail
 

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail


Fakturačné údaje

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
ICO: 35 739 347
IC DPH: SK2020 270 021
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2374 0004
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16611/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 


PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
ICO: 35 692 766
IC DPH: SK 2020 309 588
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2004 0707
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 304/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava


 

PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.
ICO: 43 902 219
IC DPH: SK202 251 8124
IBAN : NL19 INGB 0659 3771 60
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 49941/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
ICO: 47 235 772
IC DPH: SK2023350923
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2386 3671
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 76152/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 

PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
ICO: 45 980 144
IC DPH: SK2023176485
IBAN: SK83 1100 0000 0029 2684 9947
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 69978/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava

 

Sledujte nás