Kontakt

Kancelária v Bratislave

Twin City Business Centre A
Karadžičova 2
815 32 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 59 350 111
Fax: +421 2 59 350 222


 

 


Kancelária v Košiciach

Protifašistických bojovníkov 11
040 01 Košice
Slovensko
Tel.: +421 55 3215 311
Fax: +421 55 3215 322

Kontaktná osoba pre kanceláriu v Košiciach:
Monika Smižanská, Direktor, tel.: +421 2 59350 421
 

 


Alexander Šrank
Country Managing Partner
Tel: +421 2 59350 587
E-mail

Todd Bradshaw
CEE Managing Partner
Tel: +421 2 59350 600
E-mail

Alica Pavúková
Partner, líder oddelenia auditu
Tel: +421 2 59350 419
E-mail

Christiana Serugová
Partner, líder daňového oddelenia
Tel: +421 2 59350 614
E-mail

Ivo Doležal
Partner, Telecom Advisory Lead Partner for Central and Eastern Europe
Tel: +421 2 59350 560
E-mail

 

Karsten Hegel
Partner
Tel: +36 14 619 398
E-mail

 

Asif Nazir Khoja
Partner
Tel: +421 2 59350 218
E-mail

 

Juraj Tučný
Partner
Tel: +421 2 59350 565
E-mail

Martin Gallovič
Partner
Tel: +421 2 59350 296
E-mail

 

Jens Hörning
Partner
Tel: +421 2 59350 432
E-mail

 

Peter Havalda
Partner
+421 2 59350 440
E-mail

 

Peter Mrnka
Partner
Tel: +421 2 59350 416
E-mail

Dagmar Haklová
Partner
Tel: +421 911 425 109
E-mail

 

James D. Miller
Partner
Tel: +421 2 59350 140 
Email

 

Martin Šikulaj
Partner
Tel: +421 2 59350 531
E-mail

 

Margaréta Bošková
Direktor
Tel: +421 903 268 018 
E-mail

stefan

Štefan Čupil
Direktor
Tel: +421 2 59350 599
E-mail

Pavel Dvornák
Direktor
Tel: +421 2 59350 519
E-mail

Eva Hupková
Direktor, vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

 

Rastislav Nemec
Direktor
Tel: +421904920094
Email

 

Radoslav Krátky
Direktor
Tel: +421 2 59350 569
E-mail

 

Pavol Pravda
Direktor
Tel: +421 2 59350 460
E-mail

 

Rastislava Krajčovičová
Direktor
Tel: +421 2 59350 616
E-mail

 

Katarína Šilhárová
Direktor
Tel: +421 2 59350 168
E-mail
 

minika

Monika Smižanská
Direktor
Tel: +421 2 59350 421
E-mail

Mariana Butkovská
Marketing & Communications Leader
Tel: +421 904 941 500
E-mail


Fakturačné údaje

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
ICO: 35 739 347
IC DPH: SK2020 270 021
IBAN: SK71 1100 0000 0026 2374 0004
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 16611/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 


PricewaterhouseCoopers Tax, k.s.
ICO: 35 692 766
IC DPH: SK 2020 309 588
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2004 0707
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 304/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava


 

PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o.
ICO: 43 902 219
IC DPH: SK202 251 8124
IBAN : NL19 INGB 0659 3771 60
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 49941/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 

PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
ICO: 47 235 772
IC DPH: SK2023350923
IBAN: SK31 1100 0000 0029 2386 3671
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 76152/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava
 

PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
ICO: 45 980 144
IC DPH: SK2023176485
IBAN: SK83 1100 0000 0029 2684 9947
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 69978/B

Karadžičova 2
815 32 Bratislava

 

Sledujte nás