Naši odborníci

Sirshar Qureshi

Partner, Forensic services , Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

+420 2 51151 235

Email

Kateřina Halásek Dosedělová

Forensic Investigations and Disputes, Czech Republic

+420 724 369 351

Email

Michal Kohoutek

Direktor , Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

+420 2 51151 231

Email

Pavel Jankech

Direktor, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

+420 2 51151 336

Email

Sirshar Qureshi

Partner

 • Sirshar vedie tím forenzných služieb v Českej republike a na Slovensku
 • už 14 rokov sa špecializuje na forenzné a vyšetrovacie služby a podporu klientov pri súdnych sporoch
 • profesijné kvalifikácie: ACCA, CFE

Kateřina Halásek Dosedělová

Senior manažérka

 • Kateřina sa viac ako 8 rokov venuje oblasti interného auditu a forenzného vyšetrovania a špecializuje sa na sektor finančných služieb
 • má skúsenosti najmä s forenznými vyšetrovaniami a posudzovaním rizikových oblastí, s prípadmi medzinárodných a lokálnych arbitráží a s riadením licenčných práv
 • profesijné kvalifikácie: ACCA, CFE

Michal Kohoutek

Direktor

 • Michal má 10-ročné skúseností v oblasti forenzných služieb vrátane dvoch rokov v kancelárii PwC v San Franciscu
 • špecializuje sa najmä na vyšetrovanie v oblasti podvodov a korupcie, podporu klientov pri obchodných sporoch a tiež na vyhodnocovanie rizikových oblastí v organizácii
 • profesijné kvalifikácie: ACCA, CFE

Pavel Jankech

Senior manažér

 • Pavel sa viac ako 8 rokov venuje poradenstvu a auditu informačných technológií, dátovej analýze a forenznej počítačovej analýze
 • špecializuje sa najmä na spracovanie a analýzu elektronických dát
 • profesijné kvalifikácie: CISA, CFE, ENCASE

 

 

 

Sledujte nás