Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Naši odborníci

Sirshar Qureshi

Partner, Forensic services , Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, PwC Slovakia

+420 2 51151 235

E-mail

Sirshar Qureshi

Partner

 • Sirshar vedie tím forenzných služieb v Českej republike a na Slovensku
 • už 14 rokov sa špecializuje na forenzné a vyšetrovacie služby a podporu klientov pri súdnych sporoch
 • profesijné kvalifikácie: ACCA, CFE

Kateřina Halásek Dosedělová

Forensic Investigation and Compliance, Czech Republic, PwC Czech Republic

+420 724 369 351

E-mail

Kateřina Halásek Dosedělová

Direktor

 • Kateřina sa viac ako 8 rokov venuje oblasti interného auditu a forenzného vyšetrovania a špecializuje sa na sektor finančných služieb
 • má skúsenosti najmä s forenznými vyšetrovaniami a posudzovaním rizikových oblastí, s prípadmi medzinárodných a lokálnych arbitráží a s riadením licenčných práv
 • profesijné kvalifikácie: ACCA, CFE

Pavel Jankech

Direktor, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, PwC Slovakia

+420 739 342 277

E-mail

Pavel Jankech

Direktor

 • Pavel sa viac ako 8 rokov venuje poradenstvu a auditu informačných technológií, dátovej analýze a forenznej počítačovej analýze
 • špecializuje sa najmä na spracovanie a analýzu elektronických dát
 • profesijné kvalifikácie: CISA, CFE, ENCASE

Ivan Hlavenka

Direktor, Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, PwC Slovakia

+421 259 350 471

E-mail

Ivan Hlavenka

Direktor

 • Ivan sa v rámci poradenstva venuje najmä forenzným, valuačným a transakčným službám
 • profesijné kvalifikácie: FCCA, štatutárny audítor


 

 

Kontaktujte nás

Sirshar Qureshi

Sirshar Qureshi

Partner, Forenzné služby , PwC Slovakia

Tel: +420 2 51151 235

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +420 724 369 351

Pavel Jankech

Pavel Jankech

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +420 739 342 277

Ivan Hlavenka

Ivan Hlavenka

Direktor, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 471

Alexander Šrank

Alexander Šrank

Partner, Trhy a kapitálové transakcie, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 587

Sledujte nás