Zelené podnikové stratégie

Napĺňanie klimatických stratégií a cieľov EÚ, ako aj národných energetických a klimatických plánov zasiahne v najbližších dekádach mnohé odvetvia hospodárstva. Potreba dekarbonizovať sa nedotkne len energetického sektora. Medzi najvýznamnejších emitentov skleníkových plynov patria odvetvia hutníctva, cementárstva, chemický a petrochemický priemysel.

Pre spoločnosti pôsobiace v týchto odvetviach bude dekarbonizácia a napĺňanie klimatických cieľov veľkou výzvou. Niektoré odvetvia sa budú utlmovať, čo pre spoločnosti znamená nastaviť si stratégiu a transformovať sa tak, aby ostali profitabilné a konkurencieschopné aj na zmenšujúcom sa trhu. V prípade iných odvetví budú potrebné zmeny technológií a zvyšovanie energetickej efektívnosti s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň ostať cenovo konkurencieschopné.

Pre viaceré odvetvia a spoločnosti sa však črtá aj tretia strategická možnosť – využiť potrebu dekarbonizácie a zmeny na trhu v súvislosti s klimatickými cieľmi ako strategickú príležitosť na diverzifikáciu svojho podnikania, prípadne aj úplnú zmenu zamerania utlmením uhlíkovo náročných činností a postupným prechodom na nové oblasti podnikania.

Zelené stratégie však nie sú výzvou len pre uhlíkovo náročné odvetvia. Rovnako dôležité sú aj pre spoločnosti, ktoré nie sú významnými emitentmi skleníkových plynov. Či už z pohľadu potreby budovať obraz spoločensky zodpovedného podnikania, ale aj z pohľadu ďalšieho rozvoja a využitia príležitostí a finančných podpôr v súvislosti so zelenou a udržateľnou ekonomikou.

V súvislosti s tvorbou zelenej podnikovej stratégie vám vieme pomôcť vo všetkých oblastiach –  analýzou globálnych a lokálnych trendov v súvislosti s ESG, zelenou ekonomikou a dekarbonizáciou,  analýzou vášho trhu a odvetvia, analýzou konkurencie, posúdením stavu stratégie a strategických zručností vo vašej spoločnosti, návrhom vízie a strategických pilierov a priorít až po návrh plánu implementácie stratégie.

Prístup PwC k tvorbe zelenej podnikovej stratégie:

Kontaktujte nás

Ivo Doležal

Ivo Doležal

Vedúci partner poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Ondrej Šebáň

Ondrej Šebáň

Direktor na oddelení poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 903 650 172

Follow us

Povinné polia sú označené hviezdičkou (*)

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov

Skryť