Zverejnenie daňovej stopy

Daň ako ukazovateľ prínosu firmy pre spoločnosti

Od obchodných spoločností, firiem a organizácií sa očakáva, že budú podnikať zodpovedne a budú jasne komunikovať, ako ich aktivity vplývajú na životné prostredie. Dane doteraz neboli súčasťou tejto diskusie. Sú to však často práve dane, ktoré sú najväčším príspevkom firmy pre našu spoločnosť, ktorými vlády financujú verejné služby.

V posledných rokoch vnímame zvýšený tlak na firmy aby zverejňovali svoju daňovú štruktúru.
 

Čo znamená reporting daňovej stopy?

Daňová stopa je spôsob vykazovania, ktorým  firmy popisujú dane naakumulované ich činnosťou v prospech celej spoločnosti. Správa o daňovej stope popisuje vplyv činnosti firmy na výšku dane a jej rozdelenie medzi krajinami. V súčasnosti je výkazníctvo v oblasti daňovej stopy pre firmy dobrovoľné, no mnohé z nich už informácie o výške a štruktúre odvedených daní zverejňujú. Prečo? Pretože výkaz daňovej stopy:

  • vysvetľuje finančný dopad činností obchodných firiem a organizácií na spoločnosť ako takú,
  • pomáha bližšie vysvetliť daňové výdavky spoločnosti,
  • popisuje daňovú pozíciu spoločnosti proaktívne a otvorene.
     

Výzvy reportingu daňovej stopy

Informácie potrebné na určenie daňovej stopy buď nie je ľahké nájsť alebo sa musia zbierať manuálne z rôznych zdrojov.

Daňové dáta sa získavajú ťažko aj z dôvodu, že pravidlá pre výpočet dane sa v jednotlivých krajinách líšia.

Požiadavky na zverejňovanie  sú všeobecné a nezohľadňujú špecifiká vybraných odvetví.
 

Ako môžeme pomôcť?

  1. Zmapujeme informácie relevantné pre vykazovanie daňovej stopy vašej firmy.
  2. Popíšeme vašu daňovú stratégiu a daňové procesy.
  3. Zozbierame informácie o daniach, ktoré vaša spoločnosť platí (napr. zaplatené dane verzus zaúčtované dane) a pripravíme výkaz daňovej stopy.

 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás