Tax Trustparency Summit 2024

The future means trust I Renaissance in taxation

Až 45 % CEOs vo svete tvrdí, že ich spoločnosti nebudú životaschopné o 10 rokov, ak budú podnikať tak ako doteraz.

V dnešnej dobe sme svedkami rýchleho pokroku v oblasti technológií a súčasne zažívame zásadné zmeny v transformácii podnikateľského prostredia, ktoré si vyžaduje inovatívny prístup k strategickému plánovaniu a riadeniu spoločnosti ako takej. 

Tax Trustparency Summit je historicky prvým podujatiam svojho druhu, ktoré našou spoločnosťou organizujeme. Jeho názov reprezentuje dôležitosť dôvery a transparentnosti v súčasnom daňovom prostredí. Predstavíme vám najnovšie trendy v súčasnej daňovej transformácii pod vplyvom technológií a prichádzajúcu globálnu daňovú legislatívu. Zároveň sa s vami podelíme o digitálne riešenia založené na skúsenostiach PwC.

Pre koho je Tax Trustparency Summit určený:

Summit slúži ako platforma pre lídrov a profesionálov, ktorí sa už zapojili alebo sa chcú zapojiť do transformácie daňových procesov. Všetkým, ktorých zaujímajú nadnárodné trendy a iniciatívy v daňovej oblasti, ktorí čelia digitálnym výzvam a technológiám, ktoré už teraz menia daňové stratégie a riadenie financií.

Tešíme sa na vás.

Dní   Hodín  Minút  Sekúnd

   20. február 2024
10:00 - 15.00 hod.

Miesto: PwC Slovensko, Twin City blok A, Karadžičova 2/A, 815 32 Bratislava
Jazyk: slovenský/anglický
Vstup: bezplatný

Registrácia je ukončená

Program

9:00 - 9:45
Registrácia
+ ranná káva
10:00 - 10:15
Tax Trustparency Summit
oficiálne otvorenie
12:20- 12:50
Technológie & Transparentné zdaňovanie
ERP & Rámec daňových kontrolných mechanizmov
10:15 - 12:20
Globálna daňová legislatíva
Iniciatívy Európskej komisie - Transfer Pricing smernica
ViDA - DPH v digitálnej dobe
Coffee Break
Implementácia DAC smerníc z perspektívy Finančnej správy SR
Pravidlá dodržiavania transparentného zdaňovania v Poľsku
13:00 - 13:30
Obed & priestor pre networking
13:30 - 14:30
Panelové diskusie & Workshopy
Dorovnávacia daň Pilier II
DPH - Fakturácia v reálnom čase
Vplyv GenAI na daňové procesy
15:00
Ukončenie eventu

 

 

 

 

Detailný program

9:00 – 9:45 Registrácia

Ranná káva a malé občerstvenie

10:00 – 10:15 Oficiálne otvorenie

Dagmar Haklová, Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

10:15 - 10:45 Iniciatívy Európskej komisie

Transfer Pricing smernica

Prednášajúci: František Cséfalvay, Transfer Pricing Specialist, Ministerstvo financií SR 

10:45 - 11:10 ViDA - DPH v digitálnej dobe

Prednášajúci: Eva Mihálová, Senior VAT expert, Ministerstvo financií SR

11:10 - 11:20 Coffee break

11:20 - 11:50 Implementácia DAC smerníc

Implementácia DAC smerníc z perspektívy Finančnej správy SR

Prednášajúci: Silvia Karelová, Vedúca oddelenia metodiky medzinárodného zdaňovania, Finančné riaditeľstvo SR

11:50 - 12:20 Pravidlá dodržiavania transparentného zdaňovania v Poľsku

Prednášajúci: Dorota Bokszczanin, Director, Tax Reporting & Strategy, PwC Poland

12:20 - 12:50 ERP & Rámec daňových kontrolných mechanizmov

Prednášajúci: Johanna Rosenauer, Senior Manager, Tax Technology, PwC Austria

 

13:00 – 13:30 Obed + priestor pre networking

13:30 – 14:30 Panelové diskusie & Workshopy

 • 13:30 – 13:50 Dorovnávacia daň Pilier II
  Prednášajúci:
  Jana Herková, Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov, Ministerstvo financií SR
  Milada Kuceková, Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov, Ministerstvo financií SR
  Otakar Weis, Tax Senior Manager, PwC Slovakia
  Branislav Toman, Tax Manager, PwC Slovakia
 • 13:50 – 14:10 DPH Fakturácia v reálnom čase
  Prednášajúci:
  Ján Skorka, Tax Director, PwC Slovakia
 • 14:10 – 14:30 Vplyv GenAI na daňové procesy
  Prednášajúci:
  Dagmar Haklová, Partner & TLP Leader, PwC Slovakia
  Otakar Weis, Tax Senior Manager, PwC Slovakia

14:30 - 15:00 Ukončenie eventu


Prednášajúci

František Cséfalvay

Transfer Pricing Specialist

Ministerstvo financií SR

Eva Mihálová

Senior VAT expert

Ministerstvo financií SR

Silvia Karelová

Vedúca oddelenia metodiky medzinárodného zdaňovania

Finančné riaditeľstvo SR

Jana Herková

Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov

Ministerstvo financií SR

Milada Kuceková

Oddelenie medzinárodných daňových vzťahov

Ministerstvo financií SR

Dorota Bokszczanin

Director

Tax Reporting & Strategy, PwC Poland

Johanna Rosenauer

Senior Manager

Tax Technology, PwC Austria

Branislav Toman

Tax Manager, PwC Slovakia

Ján Skorka

Tax Director, PwC Slovakia

Otakar Weis

Tax Senior Manager, PwC Slovakia

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

Partner, CEE TLP Clients & Markets Leader, PwC Slovakia

Dagmar Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Sledujte nás