Zavedenie samozdanenia DPH pri dovoze tovaru od 1. júla 2024

Ministerstvo financií Slovenskej republiky začalo medzirezortné pripomienkové konanie návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH. Z navrhnutých zmien by sme chceli upozorniť na zavedenie samozdanenia pri dovoze tovaru pre niektorých podnikateľov od 1. júla 2024.

V aktuálne platnom znení zákona je vo všeobecnosti dovozná DPH vyrubená colným úradom. Nový návrh zákona prináša zjednodušenie procesu formou samozdanenia, ktoré v praxi odstráni povinnosť platiť dovoznú daň v prípade, že si platiteľ uplatní nárok na odpočet dovoznej DPH v tom istom období. 

Podmienky na uplatnenie samozdanenia sú:

  • podnikateľ musí byť registrovaným platiteľom DPH a

  • musí mať na Slovensku účinné povolenie udeľujúce štatút schváleného hospodárskeho subjektu podľa colných predpisov.

Platitelia spĺňajúci uvedené podmienky budú povinní si sami dopočítať dovoznú DPH a uviesť ju v DPH priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie. Takto vykázaná dovozná DPH nebude teda vyrubovaná colným orgánom. V prípade nesplnenia tejto povinnosti správca dane vyrubí pokutu do výšky 1,3 % sumy dane pri dovoze.

Čo z toho vyplýva?

Platiteľom, ktorí majú štatút AEO/SHS a dovážajú tovar z tretích krajín, sa čiastočné rozšíri DPH vykazovanie. Na druhej strane bude mať táto zmena značne pozitívny dopad na ich cash-flow. Pre mnoho subjektov sa tak status schváleného hospodárskeho subjektu môže stať atraktívnejší. Preto, v prípade záujmu, nás neváhajte kontaktovať ohľadom detailnejších informácií a radi vám pomôžeme aj s jeho získaním.

Kontaktujte nás

Jan Skorka

Jan Skorka

Direktor na oddelení daňového poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 918 642 128

Miloslav  Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Sledujte nás