Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Regulácia finančných služieb

 

Asistencia bankám a poisťovniam pri dosiahnutí súladu so slovenskými i medzinárodnými predpismi a požiadavkami na vykazovanie, vrátane bazilejskej dohody o kapitálovej primeranosti (Basel III, Solvency II) a zavádzanie kontrolných mechanizmov proti praniu špinavých peňazí a ďalším formám hospodárskej kriminality.

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Partner, Assurance Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 423 304

Sledujte nás