Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Štúdia Paying Taxes 2020: Technológie výrazne uľahčujú platenie daní vo svete, Slovensko klesá v rebríčku

28/11/19

 
Spomedzi EÚ krajín sú najúspešnejšie – v prvej desiatke Írsko, Dánsko, Fínsko a v druhej desiatke – Estónsko, Litva, Lotyšsko. V Estónsku potrebujú firmy na splnenie si daňových povinností 50 hodín, na Slovensku 192 hodín. Slovensko má štvrté najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce v rámci krajín EÚ & EFTA po Francúzsku, Belgicku a Taliansku.

 


Washington, Bratislava 28. novembra 2019
– O miere administratívnej záťaže pri správe a výbere daní rozhodujú zrealizované reformy a implementované technológie využívané na strane štátu a firiem podľa výsledkov 14. ročníka štúdie Paying Taxes 2020, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC. Najväčšími výzvami pre väčšinu krajín je výška celkového daňového a odvodového zaťaženia, zavádzanie nových technológií a postup úradov po podaní daňových priznaní, ktoré môžu zdržiavať vrátenie preplatkov. Štúdia skúma jednoduchosť platenia daní v 190 krajinách na príklade modelovej – stredne veľkej firmy v domácom vlastníctve v jednotlivých krajinách podľa stavu legislatívy ku koncu roka 2018.


Rebríček krajín sa zostavuje na základe štyroch parametrov (v zátvorke aktuálna hodnota – priemer vo svete):

  • celkového daňového a odvodového zaťaženia (40,5 %),
  • celkového času potrebného na splnenie daňových a odvodových povinností (234 hodín),
  • počtu platieb (23,1)
  • a post-filing indexu (60,9 zo 100), ktorý odzrkadľuje náročnosť procesov po podaní daňového priznania.

Vo svete sa od roku 2012 priemerný čas na splnenie daňových povinností skrátil o 27 hodín a vyžaduje sa priemerne o 4,4 menej platieb vďaka technológiám. Celkové daňové a odvodové zaťaženie sa v rovnakom období znížilo vo svete na 40,5 % oproti  41,9 % oproti roku 2012. Post-filing index, ktorý bol zavedený v roku 2014, vzrástol tento rok na 60,9 z hodnoty 58,9 pred piatimi rokmi.
 

Výrazné zníženie daňového a odvodového zaťaženia nastalo v USA, Číne, Gambii a Maroku a v Európe v Rumunsku. Počet platieb sa najviac znížil v Pobreží Slonoviny a Kirgizsku z 63 na 25, a v Izraeli z 28 na 6. Čas nevyhnutný na splnenie daňových povinností klesol najviac v Brazílii a vo Vietname.

Prehľad výsledkov Paying Taxes 2020* – Slovensko/EÚ&EFTA/celosvetový priemer

  Celkové daňové a odvodové zaťaženie Počet hodín vynaložených na splnenie daňovej povinnosti Celkový počet platieb

Počet daňových platieb

Post-filing index

Slovensko 

49,7 %

192

8

8

87,2

EÚ & EFTA

 38,9 %

161

10,9

10,9

83,1

Svet – 190 krajín

40,5 %

234

23,1

23,1

60,9

* Paying Taxes 2020 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2018
 

 

Krajiny V4 sú vzdialené od úspešných pobaltských krajín, v Rumunsku kleslo daňové a odvodové zaťaženie z 40 na 20 %

Slovensko v tomto ročníku štúdie obsadilo 55. miesto, oproti minulému roku v celkovom hodnotení systému platenia daní si zhoršilo pozíciu o sedem miest, aj keď všetky parametre ostali rovnaké, pretože iné krajiny vo svete sa výrazne posúvajú vpred. Slovensko v rebríčku ťahá smerom nadol najmä fakt, že má šieste najvyššie celkové daňové a odvodové zaťaženie v rámci krajín EÚ & EFTA (priemer 38,3 %), vo výške 49,7 %, čo je o 11,4 percentuálneho bodov vyššie. Je to aj značne vyššie ako priemer za všetkých 190 krajín podieľajúcich sa na štúdii vo výške 40,5 %. Slovensko má aj štvrté najvyššie daňové a odvodové zaťaženie práce v EÚ & EFTA po Francúzsku, Belgicku a Taliansku.

Česká republika z 45. priečky klesla na 53. priečku, pričom rovnako stagnuje v parametroch. Poľsko rovnako kleslo z 69. priečky na 77. miesto. Maďarsko sa v rámci V4 krajín ako jediné posunulo dopredu z 86. priečky na 56. miesto vďaka nárastu post-filing indexu z 63,9 na 87,5 a pre mierne zníženie daňového a odvodového zaťaženia z 40,3 % na 37,9 %. Poľsko a Maďarsko držia dlhodobo negatívne rekordy – veľmi vysoký počet hodín potrebných na splnenie daňových povinností – 334 a 277 hodín, čo je s Bulharskom na úrovni 441 hodín najviac v EÚ a EFTA priestore. V Rumunsku kleslo daňové a odvodové zaťaženie z 40 na 20 %, najmä čo sa týka zdanenia práce. Bolo zrušených šesť daní a odvodov zamestnávateľov. Zamestnávatelia v súčasnosti platia iba pracovné poistenie vo výške 2,25 %, zatiaľ čo celkové zaťaženie zamestnancov na dane zo sociálneho zabezpečenia sa zvýšilo zo 16,5 % na 35 % hrubej mzdy.

Najlepší post-filing index dosahujú v rámci krajín strednej a východnej Európy pobaltské krajiny

Štúdia prináša post-filing index, ktorý používa štyri subindikátory – čas, ktorý je potrebný na vrátenie nadmerného odpočtu DPH (v hodinách), čas na získanie nadmerného odpočtu naspäť (v týždňoch), čas na vybavenie opravy neúmyselnej chyby v dani z príjmov právnických osôb vrátane z toho vyplývajúcej daňovej kontroly (v hodinách) a čas potrebný na realizáciu daňovej kontroly dane z príjmov právnických osôb, ak je to potrebné (v týždňoch).

V rebríčku sa lepšie ako krajiny V4 umiestnili okrem pobaltských krajín a Gruzínska aj také krajiny ako Azerbajdžan, Severné Macedónsko, Moldavsko, Slovinsko a Kosovo.

Paying Taxes 2020* – krajiny V4 a pobaltské krajiny

  Celková daňová sadzba Počet hodín  Celkový počet platieb

Post-filing
index

Umiestnenie v rebríčku
Slovensko 

49,7 %

192

8

87,2

55

Česká republika

 46,1 %

230

8

90,5

53

Poľsko

40,8 %

334

7

76,4

77

Maďarsko

37,9 %

277

11

63,9

86

Estónsko

47,8 %

50

8

99,4

12

Lotyšsko 38,1 % 169 7 98,1 16
Litva 42,6 % 95 10 97,5 18
Rumunsko 20 % 163 14 76,8 32

* Paying Taxes 2020 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2018
 

 


Umiestnenie Slovenska komentuje Christiana Serugová, vedúci partner a líder daňového a právneho oddelenia PwC Slovensko:

Aké legislatívne opatrenia a zmeny by mohli pomôcť tomu, aby Slovensko svoju pozíciu v rebríčku zlepšilo?

„Slovensko v rebríčku rapídne rýchlo nestúpa. Inšpiráciu by sme mali čerpať od pobaltských krajín, ktoré reformy a elektronizácia daňovej správy vystrelili do čela rebríčka. Okrem toho už dlhodobo pozíciu Slovenska nielen v rebríčku Paying Taxes, ale aj v realite pri porovnávaní konkurencieschopnosti tlačí dolu aj veľmi nerovnomerné rozloženie daňového a odvodového zaťaženia práce a dane z príjmov právnických osôb. Z celkového daňového zaťaženia 49,7 % tvorí daňové a odvodové zaťaženie práce 39,8 %, daň z príjmov právnických osôb 9,09 % a ostatné dane 0,8 %. Ide o veľmi nerovnomerné prerozdelenie daňového zaťaženia medzi zdanenie práce a zisku podnikov, pričom súčet týchto dvoch zložiek predstavuje viac ako 98 % celkového daňového zaťaženia. Takže  k zlepšeniu celkovej „daňovej známky“ by prispelo najmä zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce a zjednodušenie daňového systému. Zmeny v oblasti zvýšenia maximálnych stropov na odvody sociálneho zabezpečenia postavenie Slovenska v porovnaní s najbližšími susedmi ani krajinami EÚ rozhodne nezlepší. Alarmujúce je aj porovnanie nášho umiestnenia s krajinami, ktoré reformy daňovej správy a daňových systémov začali riešiť veľmi intenzívne, čo im prinieslo umiestnenie ďaleko pred nami – napr. Gruzínsko, Azerbajdžan, Macedónsko, Moldavsko.“

Celkové umiestnenie Slovenska v rebríčku Paying Taxes

Slovenská republika

Celkové umiestnenie

Paying Taxes 2020

55. miesto 

Paying Taxes 2019

48. miesto

Paying Taxes 2018

49. miesto

Paying Taxes 2017 56. miesto

* Paying Taxes 2020 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2018

Celková daňová sadzba

Celkové daňové a odvodové zaťaženie

Slovenská republika

Celkové daňové a odvodové zaťaženie

DPPO Dane a odvody zo mzdy Ostatné dane

Paying Taxes 2020

49,7 %

9,1 % 39,7 % 0,8 %
Paying Taxes 2019

49,7 %

9,1 % 39,7 % 0,8 %
Paying Taxes 2018

51,6 %

10,5 % 39,7 % 1,4 %
Paying Taxes 2017 51,2 % 10,5 % 39,7 % 1,0 %

* Paying Taxes 2020 vychádza zo stavu legislatívy k 31. 12. 2018

Spomedzi starých krajín EÚ najlepšie hodnotenie správy a platenia daní v prvej desiatke krajín získalo Írsko, Dánsko a Fínsko s najnižším daňovým a odvodovým zaťažením a vysokým skóre za post-filing index. Ku krajinám s nízkym počtom hodín potrebných na splnenie daňových a odvodových povinností sa radí okrem Luxemburska ešte Írsko, Nórsko a Fínsko. Naopak, na chvoste rebríčka sa nachádza Taliansko na 128. mieste spolu s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou skončili ako jediné európske krajiny v druhej stovke krajín. V druhej päťdesiatke krajín sa nachádza Bulharsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Belgicko a Grécko a tento rok klesli do tejto skupiny aj Slovensko a Česko.

Celkové daňové a odvodové zaťaženie práce platené zamestnávateľom malo znovu najvyšší podiel v priemere na celkovom daňovom a odvodovom zaťažení v rámci regiónu EÚ EFTA (65 %) a takisto aj najvyšší podiel na čase potrebnom na splnenie daňových a odvodových povinností (46 %), ale malo nízky podiel na počte platieb (24 %). 

„Výsledky tejto štúdie ukazujú, že je veľmi dôležité, aby vlády a daňové úrady naďalej investovali do modernizácie svojich systémov správy daní. Zároveň však budú musieť všetky vlády pochopiť dôsledky každého nového konsenzu, ktorý sa objaví v súvislosti so súčasnou prácou OECD a G20 v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky,“ 

hovorí Andrew Packman, vedúci sekcie transparentnosti daní a celkových daňových poplatkov v PwC.

 

Poznámky pre vydavateľa

1.       Štúdia Paying Taxes je súčasťou projektu o podnikaní Doing Business, ktorý pracuje s „modelovou“ spoločnosťou. Modelová spoločnosť je domácou výrobnou a maloobchodnou firmou strednej veľkosti, ktorá je vybraná zámerne tak, aby sa s jej podnikateľskou činnosťou mohli stotožniť firmy na celom svete. Je daná štandardná vzorka faktov, takže generované daňové ukazovatele možno porovnávať v rozličných odlišných ekonomikách bez toho, aby boli výrazne deformované stimulmi a úľavami pre špecifické odvetvia. Ide o jednoduchý domáci podnikateľský subjekt kvôli tomu, aby ťažisko výsledkov spočívalo výlučne na lokálnom daňovom systéme.

2.      Štúdia Paying Taxes 2020 pracuje s informáciami o všetkých daniach a odvodoch, ktoré musí stredne veľká firma zaplatiť v danom roku, takisto ako aj administratívnej záťaži pri správe a platení daní a riešení procesov po splnení daňových povinností.  Dane a odvody zahŕňajú daň zo zisku (v SR daň z príjmov právnických osôb), odvody na sociálne zabezpečenie a dane z objemu miezd, ktoré uhrádza zamestnávateľ, majetkové dane, daň z prevodu majetku, daň z dividend, daň z kapitálového príjmu, daň z finančných operácií, daň z likvidácie odpadu, daň z motorových vozidiel, cestnú daň a ostatné drobné dane a poplatky.

3.      Štúdia Paying Taxes zahŕňa post-filing index, ktorý analyzuje procesy nasledujúce po splnení daňových povinností pri žiadostiach o vrátenie daňových preplatkov. Post-filing index meria dva procesy, ktoré môžu nastať po splnení daňových povinností – dane z pridanej hodnoty a vrátenie DPH a opravy chyby pri dani z príjmov právnických osôb vrátane prípadného auditu z toho vyplývajúceho. Viac informácií nájdete na: www.pwc.com/payingtaxes.

4.      Edícia Paying Taxes 2020 bola spracovaná v období od júna 2018 do júna 2019, pričom vychádzala z legislatívy platnej k 31. 12. 2018. Viac informácií o štúdii Paying Taxes nájdete na stránke www.pwc.com/payingtaxes.

5.      Ročná správa Paying Taxes vychádza z informácií v štúdii skupiny Svetovej banky Doing Business, z kapitoly Paying Taxes. Viac informácií o štúdii Doing Business nájdete na stránke www.doingbusiness.org.

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 157 krajinách sveta s vyše 276 000 zamestnancami poskytujú vysokoodborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

O skupine Svetovej banky

Skupina Svetovej banky je jedným z najväčších zdrojov financovania a znalostí na svete rozvojové krajiny. Jeho päť inštitúcií sa zaviazalo znižovať chudobu a zvyšovať spoločnú prosperitu: Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), Medzinárodné združenie pre rozvoj (IDA), Medzinárodná finančná spoločnosť (IFC), Multilaterálna agentúra pre investičné záruky (MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (ICSID). S 189 členskými krajinami a kanceláriami na viac ako 130 miestach inštitúcie spolupracujú pri poskytovaní financovania, politického poradenstva, technickej pomoci, politického rizika, poistenie a urovnávanie sporov so súkromnými podnikmi, čo krajinám umožňuje dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Viac informácií nájdete na stránkach www.worldbank.org, www.miga.org a www.ifc.org.

©2019 PwC. Všetky práva vyhradené.

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás