Ocenenia Leading HR Organisation 2022

Bratislava 6. decembra 2022 – Poradenská spoločnosť PwC vyhlásila víťazov 11. ročníka ocenenia Leading HR Organisation, ktoré oceňuje firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku.

Ocenenie Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu 2022 získali 5. decembra tieto spoločnosti:

  • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., v sektore poisťovníctvo 
  • Kia Slovakia, s. r. o., v sektore automobilový priemysel 
  • Stredoslovenská energetika, a. s., v sektore energetika 
  • ESET, spol. s r.o., v sektore informačné technológie 
  • VÚB, a.s., v sektore bankovníctvo
  • ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., v sektore strojárenský priemysel 
  • ENVIEN Group, v sektore výroba
     

Podkladom na vyhodnotenie boli výsledky štúdie HR Controlling, ktorú spoločnosť PwC Slovensko realizuje každý rok. Štúdia analyzuje takmer stovku HR indikátorov, ktoré sú priamo aj nepriamo prepojené na výkon celej organizácie, mapuje všetky oblasti riadenia ľudských zdrojov. Najčastejšie sledovanými a porovnávanými oblasťami sú odmeňovanie, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, fluktuácia a absencia. Firmy si uvedomujú rastúcu nevyhnutnosť merať a riadiť ľudský kapitál a predovšetkým prepájať HR indikátory s finančnými ukazovateľmi, tak aby boli schopné analyzovať efektivitu riadenia ľudského kapitálu s cieľom podporiť strategické ciele firmy a zároveň udržať si svoju konkurencieschopnosť na trhu.

Pre spoločnosti môže byť štúdia strategickým nástrojom, ktorý im umožní nielen sa porovnať v rámci svojho sektora, ale aj sledovať svoj vývoj v čase. Vďaka stabilite ukazovateľov a preverenej metodike štúdia a vzájomné porovnanie výsledkov v jednotlivých ročníkoch poskytnú spoločnosti obraz o tom, či prijaté opatrenia boli efektívne, a pomôže jej plánovať a zdôvodniť ďalšie kroky, prípadne ďalšie investície.

Každý útvar HR zbiera pri svojej práci veľké množstvo dát. Na slovenskom trhu sú to však najmä stredne veľké a veľké spoločnosti, prípadne globálne spoločnosti, ktoré tieto dáta hlbšie analyzujú. Pritom ich sledovanie vo vzájomných súvislostiach môžu poskytnúť špecialistom v oblasti ľudských zdrojov jedinečné možnosti potvrdzovať hypotézy, identifikovať trendy a následne spolu s manažmentom prinášať vhodné riešenia do budúcnosti.

Pre menšie spoločnosti je štúdia príležitosťou inšpirovať sa lídrami na trhu a plánovať svoje smerovanie. Na začiatok stačí zvoliť niekoľko základných indikátorov, ktoré sú v aktuálnom čase pre firmu dôležité, a začať zbierať a analyzovať dáta.
 

Najviac diskutovanými témami boli fluktuácia, flexibilita, nedostatok pracovnej sily na trhu a workforce of the future.

Fluktuácia na celej vzorke vzrástla, najviac vo finančnom sektore na 17,3% oproti minuloročnej hodnote 15,5%. Naopak, v energetike fluktuácia klesla zo 7,9% na 6,2%.

Na dnešnom nestabilnom trhu práce je dôležité poskytnúť zamestnancom dôvod zostať vo vašej spoločnosti. Spoločnosti v súčasnosti používajú analytické dáta na to, aby našli a udržali si tých správnych ľudí.

Popri týchto témach sa aj rozvoj vedúcich pracovníkov pre spoločnosti stáva jednou z hlavných priorít. V tohtoročnej štúdii viac ako tretina spoločností (38 %) považuje za hlavnú prioritu rozvoj vedúcich pracovníkov.
 

Ocenenia si prevzali Marián Bilík za Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Martin Holub za Kia Slovakia s.r.o., Katarína Baďurová za Stredoslovenská energetika, a.s.,  Dragana Smolovic za VÚB, a.s., Daniela Škripková za ESET, spol. s r.o., Daniela Piatnicová za ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Lenka Dragúňová za ENVIEN Group.
 

O PwC

Spoločnosti siete PwC pomáhajú budovať dôveru v spoločnosť a prispievajú k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Naše kancelárie v 155 krajinách sveta s vyše 327 000 zamestnancami poskytujú vysoko odborné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2022 PwC. Všetky práva vyhradené.
 

Kontaktujte nás

Dagmar  Haklová

Dagmar Haklová

Partner & TLP Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 911 425 109

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás