PwC Mini MBA

Hodnota vedomostí

Program Mini MBA z dielne PwC, ktorý možno najvýstižnejšie opísať ako zhutnený program pre ľudí z praxe, ktorý vychádza z akademického programu MBA a zameriava sa na rozvíjanie najdôležitejších manažérskych zručností.

Náš program Mini MBA získal v Grécku v roku 2019 striebornú medailu v kategórii Best Learning Experience (Najlepšia skúsenosť so spôsobom vzdelávania), ktorú mu udelila tamojšia mediálna spoločnosť Boussias za jeho vytvorenie a úspešné rozšírenie, keďže ho ponúkame v 12 krajinách.

Udeľovanie cien v oblasti vzdelávania, ktoré táto spoločnosť každoročne organizuje, je prestížnym podujatím, na ktorom sa každoročne zúčastňujú stovky organizácií, obchodných spoločností a univerzít s lokálnym i medzinárodným záberom.

Séria školení s názvom Mini MBA dáva účastníkom jasný obraz o firmách, ich štruktúre a metodike riadenia. Účastníci tohto školiaceho programu získajú cenné poznatky, ktoré môžu následne využívať v každodenných obchodných činnostiach. Program im pomáha rozvíjať schopnosť vidieť tak celkový obraz, ako aj pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, čo pri prijímaní obchodných rozhodnutí treba nutne robiť.
 

Playback of this video is not currently available

1:10

Rozhovor s tútorom Programu Mini MBA

Obsah jednotlivých lekcií a prednášok

Mapovanie podnikových procesov, etika, ako aj správa a riadenie firiem

Riadenie projektov v každodennej podnikateľskej činnosti

Poprepájané dohromady – vypracovanie podnikateľského plánu alebo plánu analýzy obchodných činností

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Informácie o vzdelávacom programe

Pre koho je určený?

Pre koho je určený?

Školenie je určené pre manažérov na všetkých úrovniach a vo všetkých typoch poskytovaných služieb, majiteľom malých a stredne veľkých podnikov, ako aj tým, ktorí plánujú začať samostatne podnikať.

Program sa najviac hodí pre profesionálov s minimálne troj-, štvorročnými pracovnými skúsenosťami, ktorí chcú hlbšie a dokonalejšie porozumieť obchodným procesom a stratégii podnikania a chcú si zdokonaliť svoje manažérske zručnosti. Patria medzi nich najmä:

  • Mladí odborníci považovaní za najvýraznejšie talenty
  • Vedúci obchodných jednotiek s praktickými skúsenosťami, ktorí sa pripravujú na prevzatie väčšej zodpovednosti
  • Majitelia a riaditelia malých a stredne veľkých podnikov
  • Skúsení profesionáli, ktorí si chcú rozšíriť úroveň svojich vedomostí, poznatkov, zručností a spôsobu myslenia potrebných na to, aby vedeli efektívnym spôsobom vykonávať svoje zodpovedné funkcie a ostali konkurencieschopní na trhu práce

Školiace metódy

Program Mini MBA z dielne PwC pozostáva zo série deviatich navzájom súvisiacich prednášok, ktoré majú za cieľ oboznámiť frekventantov s úspešnými obchodnými stratégiami v modernom svete podnikania. Počas jednotlivých sedení sa pokúsime poskytnúť systematický rámec a jasnú štruktúru riadenia firmy, čo frekventantom pomôže aplikovať nadobudnuté vedomosti v ich vlastných organizáciách.

Program využíva techniku mapovania na vysvetlenie vzájomnej prepojenosti rôznych oblastí obchodnej činnosti firmy. Mapovanie organizácie a jej postupná analýza zohráva dôležitú úlohu pri pochopení logiky, ktorá za firmami, ich štruktúrou a procesmi stojí.

Úvodná prednáška predstaví obchodnú mapu, ktorá bude slúžiť ako cestovná mapa počas celého kurzu a pomôže frekventantom mať neustále na pamäti, ako každá oblasť obchodnej činnosti zapadá do veľkého celku, pričom na poslednej prednáške pospájame všetky čriepky do jedného celku.

Posledná prednáška školenia je venovaná utvrdeniu si poznatkov a vedomostí získaných počas kurzu. Frekventanti budú v tíme preberať obchodný prípad z dielne Harvardskej univerzity, ktorý rieši všetky aspekty plánovania, tvorby a implementácie obchodnej stratégie, a budú pritom využívať nami vytvorenú mapu na podnikateľskú analýzu.


Školitelia

Miro Smolovic, PMP

Miro Smolović je skúsený projektový manažér a školiteľ s medzinárodnou licenciou v oblasti projektového riadenia. V súčasnosti pôsobí ako výkonný riaditeľ PwC Akadémie v Srbsku a koordinuje činnosť PwC Akadémií v juhovýchodnej Európe. Je naslovovzatým odborníkom s vyše 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní služieb podnikovému, súkromnému i mimovládnemu sektoru.

V minulosti pôsobil na rozvíjajúcich sa trhoch strednej a východnej Európy, kde si získal uznanie za vysokú kvalitu, akou riadil, organizoval a viedol prácu medzinárodných, interdisciplinárnych projektových tímov tak v súkromnom sektore, ako aj pri darcami financovaných rozvojových projektoch. Momentálne sa ťažisko jeho činnosti sústreďuje na rozvoj podnikania a pomoc klientom v rôznych aspektoch rozvoja ľudských zdrojov. Jeho klientmi boli firmy pôsobiace v rôznych sektoroch vrátane bankovníctva, výrobnej sféry, rýchloobrátkového spotrebného tovaru či verejného sektora.

Ako lektor prednášal na nespočetnom množstve školení zameraných na projektové riadenie a osvojenie si iných manažérskych zručností tak v regióne strednej a východnej Európy, ako aj v iných európskych krajinách (Srbsko, Slovensko, Česko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Albánsko a iné krajiny regiónu). Medzi jeho najväčších klientov patria Banca Intesa, Tarkett, Nelt, Delhaize, Coca Cola, Lafarge, Schneider a mnohé iné spoločnosti.

Bol promovaný na City University of Seattle a je certifikovaným odborníkom v oblasti projektového riadenia (Project Management Professional).

Tim Kemp, MA MBA Chartered FCIPD

Tim Kemp, MA MBA Chartered FCIPD

Tim Kemp je akreditovaným členom profesijnej organizácie CIPD (Chartered Fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development), členom CMI (Fellow of the Chartered Management Institute), členom EMCC (Member of the European Coaching and Mentoring Council) a hosťujúcim pracovníkom na Bristol Business School. Tu sú jeho profesionálne skúsenosti:

Vyše 32 rokov pracoval ako odborník na zjednodušovanie postupov a procesov a ako špecialista na vzdelávanie a rozvoj. Pripravoval školiteľov a odborníkov na zjednodušovanie postupov a procesov vo vyše dvoch desiatkach organizácií. Jeho kreatívne schopnosti sa prejavili pri tvorbe mnohých vzdelávacích simulačných programov, podcastov, video ‘triggerov’ a webových seminárov. Je rešpektovaným poradcom a koučom lídrov pre stratégiu v rozličných sektoroch a priemyselných odvetviach. Inicioval a rozvíjal programy akčného vzdelávania zamerané na inovácie vo vyše dvoch desiatkach organizácií v troch krajinách. Je poradcom GSK Akadémie projektového riadenia, PwC Akadémie ľudských zdrojov (spoločne s CIPD) a Morrisonovej akadémie pre koučing a líderstvo (Morrison’s Coaching and Leadership Academy).

Tim Kemp je uznávaným a rešpektovaným tvorcom a sprostredkovateľom nanajvýš efektívnych vzdelávacích akcií a ako plodný autor publikoval mnoho článkov i kníh o tímovej práci, problematike ľudských zdrojov a schopnosti viesť ľudí. Vypracoval celý rad simulácií výučby riadenia a webových seminárov pre klientov pôsobiacich v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) a v USA. V poslednom období pracoval pre časopis The Economist, PwC Akadémiu, Radu Európy, spoločnosti GlaxoSmithKline, AT Kearney, Dell, Microsoft, Molson Coors, Kráľovské námorníctvo, Medzinárodný paralympijský výbor a organizáciu UNICEF. V bankovom sektore spolupracoval s takými inštitúciami ako Bank of America, BancInter, Capital One, Abbey National a Barclays. Malá skupina najvyššie postavených riadiacich pracovníkov si ho drží ako kouča a poradcu pre vedenie ľudí.

Vysokoškolský titul 2. stupňa v odbore vzdelávanie získal v roku 1985 a titul MBA na London Business School v roku 1990. V roku 2010 napísal scenár pre film Hell’s Pavement, ktorý získal tri ceny na Medzinárodnom filmovom festivale v meste Beloit (vrátane Ceny za najlepší film).

Lazar Dzamic

Lazar Dzamić je vysokoškolský učiteľ na Fakulte médií a komunikácií belehradskej univerzity, kde prednáša o digitálnom marketingu, a jeden z popredných stratégov v oblasti budovania obchodných značiek a marketingu v regióne. Má vyše 20-ročné skúsenosti zo strategického marketingu, ktoré nadobudol v jednom z najostrejších konkurenčných prostredí na svete.

Je bývalým vedúcim plánovania obchodných značiek v kreatívnom think tanku ZOO firmy Google v Londýne, kde vytvoril tím pre stratégiu a uviedol do odvetvia dvoch z vôbec prvých ľudí na svete s funkciou Creative Data Scientist. Jeho poslaním vo firme Google bolo „premeniť svetlo na teplo“, t. j. pretaviť obrovské množstvo Google dát do prekvapivých a hlbokých poznatkov na vytvorenie veľkých príbehov o obchodných značkách. Predtým, ako prišiel do firmy Google, pracoval aj ako riaditeľ pre stratégiu vo viacerých kreatívnych agentúrach v Londýne a bol jedným z prvých digitálnych stratégov v Spojenom kráľovstve. Pracoval na kampaniach a programoch pre niekoľko najobľúbenejších britských značiek, ako napr. Tesco, John Lewis, Waitrose, Virgin Holidays, Nando’s atď.

Po návrate z Londýna sa z Lazara Dzamića stal vyhľadávaný školiteľ transformácie smerom k digitálnemu marketingu, ktorý spolupracuje s niekoľkými najväčšími lokálnymi i regionálnymi klientmi, ako napr. Telenor, Mercator, Adidas, Erste Bank a inými. Je tiež členom kreatívnej rady srbského premiéra, ktorá mu radí v aspektoch rozvoja kreatívnych odvetví Srbska.

Je konzultantom pre kreatívne odvetvia pre EBRD, bývalým novinárom, ktorý prispieval do britského denníka The Guardian, a jedným z najpredávanejších autorov v Srbsku. Pravidelne vystupuje s príspevkami na svetových a regionálnych konferenciách na témy týkajúce sa digitálneho marketingu a vytvárania príbehu pre obchodné značky.

Spyros Kottoris, BSc, AdvDip, MBA, MEd

Spyros je veľmi skúsený bilingválny medzinárodný expert, ktorý už vyše 18 rokov pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a poradenstva ako odborník na podnikanie, ľudské zdroje, vzdelávanie a rozvoj. Pracuje ako Senior Learning &amp; Development Advisor pre Európu a Blízky východ a ako ICF Certified Executive Coach. 

V pozícii prednášajúceho absolvoval vyše 15 000 hodín odborných školení realizovaných formou zmiešaného vzdelávania s využívaním interaktívnych tréningových metód a herných prvkov vo všetkých formátoch (trieda, eLearning, online vzdelávanie) v 14 krajinách Európy a Stredného východu a 12 oblastiach podnikania (bankovníctvo, stavebníctvo, telekomunikácie, informačné technológie, energetika, poisťovníctvo, poradenstvo, vzdelávanie, tabakový priemysel, burza, farmaceutický priemysel, doprava). 

Špecializuje sa na tieto oblasti: správa a riadenie podnikov (Corporate Governance), podnikateľská stratégia (Business Strategy), etika v podnikaní (Business Ethics), boj proti praniu špinavých peňazí (Anti-Money Laundering) a udržateľný rozvoj (Sustainable Development – ESG). Je členom Hospodárskej komory Grécka a mimoriadnym členom organizácie International Compliance Association (ICA). Napísal viacero kníh a učebníc o podnikaní, ktoré vydalo grécke ministerstvo školstva, a zúčastnil sa programov na podporu novozaložených a rozbiehajúcich sa firiem ako školiteľ a mentor v oblasti stratégie podnikania. Spyros vedie taktiež kurzy zamerané na získanie mäkkých zručností (komunikácia, schopnosť viesť ľudí, organizácia pracovného času, inovatívne a kreatívne myslenie, diverzita a inklúzia, odolnosť, koučing a mentoring) a spolupracoval na projektoch zameraných na transformáciu firemnej kultúry. Ako školiteľ a kouč pomáhal najvyšším riadiacim pracovníkom firiem rozvíjať ich schopnosti viesť svojich podriadených, budovať efektívne fungujúce tímy a dosahovať želané výsledky.

Čo sa týka akademického vzdelania, titul bakalára v oblasti správy a riadenia podnikov získal na Univerzite West Attica v Grécku, titul MBA na Univerzite štátu Kentucky v USA, magisterský titul v oblasti vzdelávania dospelých (MEd) na Otvorenej univerzite v Grécku (The Hellenic Open University) a diplom za absolvovanie pokročilého štúdia v odbore Osobný a manažérsky koučing z Kingstown College v Írsku.

Čo hovoria naši absolventi?

„Navštevoval som program Mini MBA, aby som lepšie pochopil širší kontext firemného prostredia a prehĺbil svoje vedomosti a poznatky v oblastiach ležiacich mimo môjho súčasného profesionálneho zamerania. Z tohto pohľadu program moje očakávania naplnil. Program Mini MBA kombinuje praktické skúsenosti s teoretickými poznatkami. Výsledkom je nezvyčajná, no nanajvýš funkčná syntéza poznatkov a zručností, čo vrelo odporúčam každému, kto už získal nejaké pracovné skúsenosti.“

Jan Vachuda, Manažér sieťovej informačnej bezpečnosti

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás