ADIT - kurz medzínarodnej daňovej certifikácie

Čo je ADIT?

ADIT je medzinárodne uznávaná kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou Chartered Institute of Taxation (CIOT), ktorá stanovuje globálne meradlo v oblasti medzinárodného zdaňovania. Táto kvalifikácia je vhodná pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať väčšiu istotu v problematike medzinárodného zdaňovania a potrebujú chápať viaceré daňové systémy. 

Prečo študovať ADIT?

 • Globálne meradlo a medzinárodné uznanie – držitelia Diplomu sú oprávnení používať titul “ADIT” a môžu požiadať o členstvo v organizácii  CIOT a stať sa medzinárodným daňovým poradcom.
 • Doplnková kvalifikácia – posúva Vaše zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie na vyššiu úroveň.
 • Zlepšuje Vaše kariérne možnosti, vedomosti a hodnotu vášho tímu.

Prečo študovať ADIT s Akadémiou?

 • Akadémia má dlhoročné skúsenosti s výučbou profesijných kvalifikácií. V súčasnosti ponúka študijné programy od 6 globálnych profesijných inštitúcií.   
 • Viac ako 1500 študentov ročne sa zúčastňuje kurzov Akadémie.
 • Naši lektori sú naším najväčším aktívom. Všetci sú profesionálmi vo svojom obore so silným akademickým zázemím a praktickými skúsenosťami.
 • Naši študenti majú kompletnú administratívnu podporu Akadémie. 

Kurz zahŕňa:

 • 8 x 4 hodiny live online webináre
 • 2 dni opakovací prezenčný kurz (face to face)
 • 2 hodiny individuálna konzultácia - po dohode s lektorom
 • Študijné materiály 
 • Cvičná skúška oznámkovaná lektorom, vrátane spätnej väzby a odporúčaní

Modul 1

Princípy medzinárodného zdaňovania

Tento modul sa zaoberá modelovou daňovou zmluvou OECD a je povinný pre všetkých študentov. Dôraz kladie na kľúčové otázky ako sú princípy medzinárodného daňového práva, zamedzenie dvojitého zdanenia, výklad zmluvy, transferové oceňovanie, práca OECD a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v medzinárodnom meradle.

Modul 2

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Prvý modul sa zaoberá základmi transferového oceňovania založenom na modeli OECD. Dôraz je kladený na metódy stanovenia transferových cien, princíp trhového odstupu, porovnateľnosť, otázky súladu a zamedzenia dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Modul 3

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Daň z pridanej hodnoty v EÚ

Posledný modul skúma zákony EÚ týkajúce sa DPH, ktoré upravujú systém DPH vo všetkých členských štátoch. Predstavuje základné princípy legislatívy EÚ, smernice    a iné právne predpisy zaoberajúce sa DPH a uplatňovaním európskeho právneho poriadku Súdnym dvorom.

James Ryan AITI, CTA, ADIT, BA (Hons.) je certifikovaný daňový poradca a je členom profesijnej organizácie Irish Tax Institute. Je absolventom a školiteľom kvalifikácie ADIT (Chartered Institute of Taxation). James má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti biznisu aj financií, individuálnymi aj korporátnym klientom. Jeho prax v oblasti finančných služieb v kombinácii s daňovou expertízou mu zabezpečujú komplexné chápanie vzťahu medzi finančným plánovaním a daňami. 

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás