ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

Čo je ADIT?

ADIT je medzinárodne uznávaná kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou Chartered Institute of Taxation (CIOT), ktorá stanovuje globálne meradlo v oblasti medzinárodného zdaňovania. Táto kvalifikácia je vhodná pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať väčšiu istotu v problematike medzinárodného zdaňovania a potrebujú chápať viaceré daňové systémy. 

Prečo študovať ADIT?

 • Globálne meradlo a medzinárodné uznanie – držitelia Diplomu sú oprávnení používať titul “ADIT” a môžu požiadať o členstvo v organizácii  CIOT a stať sa medzinárodným daňovým poradcom.
 • Doplnková kvalifikácia – posúva Vaše zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie na vyššiu úroveň.
 • Zlepšuje Vaše kariérne možnosti, vedomosti a hodnotu vášho tímu.

Prečo študovať ADIT s Akadémiou?

 • Akadémia má dlhoročné skúsenosti s výučbou profesijných kvalifikácií. V súčasnosti ponúka študijné programy od 6 globálnych profesijných inštitúcií.   
 • Viac ako 1500 študentov ročne sa zúčastňuje kurzov Akadémie.
 • Naši lektori sú naším najväčším aktívom. Všetci sú profesionálmi vo svojom obore so silným akademickým zázemím a praktickými skúsenosťami.
 • Naši študenti majú kompletnú administratívnu podporu Akadémie. 

 

Modul 1

Princípy medzinárodného zdaňovania

Tento modul sa zaoberá modelovou daňovou zmluvou OECD a je povinný pre všetkých študentov. Dôraz kladie na kľúčové otázky ako sú princípy medzinárodného daňového práva, zamedzenie dvojitého zdanenia, výklad zmluvy, transferové oceňovanie, práca OECD a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v medzinárodnom meradle.

Modul 2

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Prvý modul sa zaoberá základmi transferového oceňovania založenom na modeli OECD. Dôraz je kladený na metódy stanovenia transferových cien, princíp trhového odstupu, porovnateľnosť, otázky súladu a zamedzenia dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Modul 3

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Daň z pridanej hodnoty v EÚ

Posledný modul skúma zákony EÚ týkajúce sa DPH, ktoré upravujú systém DPH vo všetkých členských štátoch. Predstavuje základné princípy legislatívy EÚ, smernice    a iné právne predpisy zaoberajúce sa DPH a uplatňovaním európskeho právneho poriadku Súdnym dvorom.

Cena

Poplatok za kurz (každý modul)
Štandardná registrácia  1 750 EUR + DPH
Registračný poplatok (platný 5 rokov) 210 GBP
Poplatok za skúšku (každý modul) 195 GBP

 

Poplatok za kurz zahŕňa:

 • 8 x 4 hodiny live online webináre
 • 2 dni opakovací prezenčný kurz (face to face)
 • 2 hodiny individuálna konzultácia - po dohode s lektorom
 • Študijné materiály 
 • Cvičná skúška oznámkovaná lektorom, vrátane spätnej väzby a odporúčaní
   

Termíny v roku 2021 - Modul 2 - Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Live online webinar I./Deadline registrácie na skúšku 10. marec
Live online webinar II. 17. marec
Live online webinar III. 24. marec
Live online webinar IV. 7. apríl
Live online webinar V. 14. apríl
Live online webinar VI. 21. apríl
Live online webinar VII. 28. apríl
Live online webinar VIII. 4. máj
2 dni opakovací prezenčný kurz 25. - 26. máj

Oficiálna ADIT skúška

10. jún

James Ryan AITI, CTA, ADIT, BA (Hons.) je certifikovaný daňový poradca a je členom profesijnej organizácie Irish Tax Institute. Je absolventom a školiteľom kvalifikácie ADIT (Chartered Institute of Taxation). James má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v oblasti biznisu aj financií, individuálnymi aj korporátnym klientom. Jeho prax v oblasti finančných služieb v kombinácii s daňovou expertízou mu zabezpečujú komplexné chápanie vzťahu medzi finančným plánovaním a daňami. 

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás