ADIT - Advanced Diploma in International Taxation

Čo je ADIT?

ADIT je medzinárodne uznávaná kvalifikácia, udeľovaná inštitúciou Chartered Institute of Taxation (CIOT), ktorá stanovuje globálne meradlo v oblasti medzinárodného zdaňovania. Táto kvalifikácia je vhodná pre všetkých profesionálov, ktorí chcú získať väčšiu istotu v problematike medzinárodného zdaňovania a potrebujú chápať viaceré daňové systémy. 

Prečo študovať ADIT?

 • Globálne meradlo a medzinárodné uznanie – držitelia Diplomu sú oprávnení používať titul “ADIT” a môžu požiadať o členstvo v organizácii  CIOT a stať sa medzinárodným daňovým poradcom.
 • Doplnková kvalifikácia – posúva Vaše zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie na vyššiu úroveň.
 • Zlepšuje Vaše kariérne možnosti, vedomosti a hodnotu vášho tímu.

Prečo študovať ADIT s Akadémiou?

 • Akadémia má dlhoročné skúsenosti s výučbou profesijných kvalifikácií. V súčasnosti ponúka študijné programy od 6 globálnych profesijných inštitúcií.   
 • Viac ako 1500 študentov ročne sa zúčastňuje kurzov Akadémie.
 • Naši lektori sú naším najväčším aktívom. Všetci sú profesionálmi vo svojom obore so silným akademickým zázemím a praktickými skúsenosťami.
 • Naši študenti majú kompletnú administratívnu podporu Akadémie. 

 

Modul 1

Princípy medzinárodného zdaňovania

Tento modul sa zaoberá modelovou daňovou zmluvou OECD a je povinný pre všetkých študentov. Dôraz kladie na kľúčové otázky ako sú princípy medzinárodného daňového práva, zamedzenie dvojitého zdanenia, výklad zmluvy, transferové oceňovanie, práca OECD a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam v medzinárodnom meradle.

Modul 2

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Transferové oceňovanie

Prvý modul sa zaoberá základmi transferového oceňovania založenom na modeli OECD. Dôraz je kladený na metódy stanovenia transferových cien, princíp trhového odstupu, porovnateľnosť, otázky súladu a zamedzenia dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Modul 3

Medzinárodné zdaňovanie pre pokročilých: Daň z pridanej hodnoty v EÚ

Posledný modul skúma zákony EÚ týkajúce sa DPH, ktoré upravujú systém DPH vo všetkých členských štátoch. Predstavuje základné princípy legislatívy EÚ, smernice    a iné právne predpisy zaoberajúce sa DPH a uplatňovaním európskeho právneho poriadku Súdnym dvorom.

Cena

Poplatok za kurz (každý modul)
Štandardná registrácia  1 750 EUR + DPH
Registračný poplatok (platný 5 rokov) 210 GBP
Poplatok za skúšku (každý modul) 195 GBP

 

Poplatok za kurz zahŕňa:

 • 8 x 4 hodiny live online webináre
 • 2 dni opakovací prezenčný kurz (face to face)
 • 2 hodiny individuálna konzultácia - po dohode s lektorom
 • Študijné materiály 
 • Cvičná skúška oznámkovaná lektorom, vrátane spätnej väzby a odporúčaní
   

Termíny v roku 2020 - Modul 1 - Princípy medzinárodného zdaňovania

Live online webinar I./Deadline registrácie na skúšku 16. september
Live online webinar II. 23. september
Live online webinar III. 30. september
Live online webinar IV. 7. október
Live online webinar V. 14. október
Live online webinar VI. 20. október
Live online webinar VII. 27. október
Live online webinar VIII. 3. november
2 dni opakovací prezenčný kurz 19-20 november

Oficiálna ADIT skúška

december

James Ryan AITI, CTA, ADIT, BA (Hons.) je certifikovaný daňový poradca a je členom Írskych daňových inštitúcii. Je držiteľom profesného diplomu v medzinárodnom zdaňovaní od Chartered Institute of Taxation (UK).

Rozvíjal a dodával študijné materiály pre kvalifikáciu ADIT v rámci jeho spolupráce s PwC Dubaj, ktorá zahŕňala témy ako princípy medzinárodného zdaňovania a medzinárodného transferového oceňovania.

James má rozsiahle skúsenosti s poradenstvom v podnikateľských a finančných oblastiach, s osobnými a firemnými klientmi, vyvinul silné obchodné a poradenské vzťahy v oblasti bankovníctva, práva, dôchodkov a finančníctva. Jeho zázemie v oblasti finančných služieb v kombinácii s daňovou expertízou mu dáva komplexné chápanie vzťahu medzi finančným plánovaním a daňami. Tým sa zabezpečuje šikovné a maximálne využitie daňových úľav, ktoré poskytuje našim klientom tie najlepšie výsledky.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás