PRINCE2® Practitioner (6. edícia)

Pokročilá projektová certifikácia

PRINCE2® Practitioner

Kurz je druhou úrovňou certifikácie metodológie PRINCE2®.

Metodika projektového riadenia PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) patrí medzi najznámejšie projektové certifikácie. Počas štúdia nadobudnú účastníci kurzu praktické znalosti o možnostiach a spôsoboch riešenia projektových aktivít.

PRINCE2® Practitioner je pokročilým certifikátom metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas 2-dňového školenia sa naučíte ako aplikovať metodiku do prostredia riadenia projektov na základe špecifických potrieb, ktoré vyžadujú rôzne projekty. Počas školenia sa:

 • Naučíte aplikovať metodiku do prostredia riadenia projektov na základe špecifických potrieb, ktoré vyžadujú rôzne projekty,
 • Získate komplexné znalosti o vzťahoch medzi princípmi, procesmi a témami v projektovom prostredí, a budete týmto prvkom rozumieť,
 • Naučíte sa riadiť čas, rozpočet, kvalitu a eliminovať riziká,
 • Osvojíte si 7 princípov, procesov a tém,
 • Získate detailné praktické znalosti o možnostiach PRINCE2®,
 • Naučíte sa riešiť problémy na projektoch s pomocou najúspešnejšej metodiky.

Pre koho je certifikácia určená?

Kurz je vhodný pre projektových manažérov všetkých úrovní i pre ľudí, ktorí ešte nepôsobia ako projektoví manažéri, no radi by začali pôsobiť v tejto oblasti.

Pre získanie kvalifikácie je potrebné, aby mal uchádzač dosiahnutý jeden z nasledujúcich titulov:

 • PRINCE2® Foundation
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • IPMA Level A® (certifikovaný projektový riaditeľ)
 • IPMA Level B® (certifikovaný senior projektový manažér)
 • IPMA Level C® (certifikovaný projektový manažér)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)

Certifikát

Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation je 2 roky a projektoví manažéri by si mali certifikát po uplynutí tejto doby obnoviť. Pri obnove certifikátu je možné realizovať kompletnú skúšku PRINCE2 Practitioner alebo jej skrátenú verziu.

Certifikát je vystavený v angličtine bez ohľadu na to, v akom jazyku ste robili skúšku PRINCE2® Practitioner. Certifikát takisto neuvádza, koľko bodov ste dosiahli pri záverečnom teste. Certifikát sa často používa ako doklad o vzdelaní Projektového manažéra pre verejné obstarávanie.

robert srnka

Lektor

Róbert Srnka je certifikovaný PRINCE2® Practitioner a medzinárodne licencovaný tútor pre PM. Je skúseným lektorom a má viac ako 20 rokov praktických skúseností z oblasti riadenia projektov vrátane implementácií IT, BPR a auditov. Lektoroval tiež množstvo odborných školení manažérskych zručností v strednej a východnej Európe a krajinách EÚ.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás