PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner

Metóda projektového riadenia PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) patrí medzi najznámejšie projektové certifikácie. Počas štúdia nadobudnú účastníci kurzu praktické znalosti o možnostiach a spôsoboch riešenia projektových aktivít.

PRINCE2® Practitioner je pokročilým certifikátom metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas 2-dňového školenia sa naučíte ako aplikovať metodiku do prostredia riadenia projektov na základe špecifických potrieb, ktoré vyžadujú rôzne projekty. Absolvovaním kurzu získate komplexné znalosti o vzťahoch medzi princípmi, procesmi a témami v projektovom prostredí, a budete týmto prvkom rozumieť.

Pre koho je certifikácia určená?

Pre získanie kvalifikácie PRINCE2® Practitioner je potrebné, aby uchádzač doložil doklad o úspešnom dosiahnutí jedného z nasledujúcich titulov:

  • PRINCE2® Foundation

  • Project Management Professional (PMP®)

  • Certified Associate in Project Management (CAPM®)

  • IPMA Level A® (certifikovaný projektový riaditeľ)

  • IPMA Level B® (certifikovaný senior projektový manažér)

  • IPMA Level C® (certifikovaný projektový manažér)

  • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
     

Cena

890 EUR bez DPH, vrátane poplatku za skúšku
 

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás