PMP – Pokročilá certifikácia určená pre projektových pracovníkov

Project Management Professional (PMP)®

PMP® je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. PMP® je dôkazom Vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Pre koho je certifikácia určená?

PMP je dokladom o spôsobilosti v oblasti vedenia a usmerňovania projektových tímov. Ak máte skúsenosti ako projektový manažér a hľadáte možnosti ako zdokonaliť svoje zručnosti, stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov a maximalizovať svoj zárobok, potom je PMP pre vás tou správnou voľbou.

Kto sa môže uchádzať o PMP certifikáciu?

Uchádzač o získanie PMP musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Bakalárske vzdelanie alebo iné rovnocenné vzdelanie a najmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie manažérskych školení v rozsahu 35 hodín.

ALEBO

 • Absolvované stredoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín.

Sylabus

Naše školenie je založené na metóde RMC – svetovo uznávanom štandarde študijných materiálov a prípravy na skúšku.

Obsah skúšky PMP® zahŕňa úlohy (základné zodpovednosti projektového manažéra v každej oblasti) v troch výkonnostných doménach (oblasť znalostí na vysokej úrovni, ktorá je nevyhnutná pre prax projektového riadenia).

Dnešní odborníci na projektové riadenie pracujú v rôznych projektových prostrediach a využívajú rôzne prístupy. V súlade s tým obsahuje PMP® certifikácia rôzne prístupy. Polovica skúšky predstavuje prediktívne prístupy riadenia projektov a druhá polovica agilné alebo hybridné prístupy. Prediktívne, agilné a hybridné prístupy nájdete v troch doménových oblastiach a ich úlohách uvedených nižšie.

1. ĽUDIA

 • Manage conflict
 • Lead a team
 • Support team performance
 • Empower team members and stakeholders
 • Ensure team members/stakeholders are adequately trained
 • Build a team
 • Address and remove impediments, obstacles, and blockers for the team
 • Negotiate project agreements
 • Collaborate with stakeholders
 • Build shared understanding
 • Engage and support virtual teams
 • Define team ground rules
 • Mentor relevant stakeholders
 • Promote team performance through the application of emotional intelligence

2. PROCESY

 • Execute project with the urgency required to deliver business value
 • Manage communications
 • Assess and manage risks
 • Engage stakeholders
 • Plan and manage budget and resources
 • Plan and manage schedule
 • Plan and manage quality of products/deliverables
 • Plan and manage scope
 • Integrate project planning activities
 • Manage project changes
 • Plan and manage procurement
 • Manage project artifacts
 • Determine appropriate project methodology/methods and practices
 • Establish project governance structure
 • Manage project issues
 • Ensure knowledge transfer for project continuity
 • Plan and manage project/phase closure or transitions

3. BIZNIS PROSTREDIE

 • Plan and manage project compliance
 • Evaluate and deliver project benefits and value
 • Evaluate and address external business environment changes for impact on scope
 • Support organizational change

Otestujte sa na certifikáciu PMP®

Pokiaľ ste si nie istý, či Vaše vedomosti zodpovedajú úrovni potrebnej pre certifikáciu PMP®  alebo si len chcete preverit Vaše vedomosti z projektového manažmentu, otestujte sa u nás zadarmo!

Registrácia na test

O certifikácii PMI®

PMI ® - Project Management Institute
Medzinárodná organizácia, ktorá zaisťuje projektové riadenie predovšetkým na americkom kontinente. Vydala štandard PMBOK ® (Project Management Body of Knowledge), ktorý je zameraný na procesy v projektovom riadení. Hovorí o tom, čo, kedy a ako na projekte urobiť. Skúška je pripravená v anglickom jazyku. Pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu  z viacerých odpovedí.

Čo hovoria naši absolventi?

„PMP kurz, ktorého som sa zúčastnil pod vedením lektora Róberta Srnku, bol skvelou prípravou na PMP skúšku a poskytol hlboké vedomosti o PMI metodológii. Robert Srnka dokázal výborne vysvetliť prepojenie medzi teóriou a praxou, pomocou rôznych hier a cvičení kurz zatraktívnil a výrazne prispel k tomu, že po kurze som ihneď dokázal aplikovať teóriu do praxe. PMP školenie výrazne dopomohlo skvalitniť štruk-túru projektu a projektovú dokumentáciu. Profesionalita, proklientska orientácia a flexibilita zamestnancov PwC dopĺňa skvelý dojem z absolvovaného školenia a je taktiež dôvodom, prečo sa One.ERP projektový team pripravoval na PMP skúšky výhradne v PwC a pod vedením lektora Róberta Srnku.“

Ľubica Zaťková, Účtovník

„Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére s vysoko odborným prejavom lektorov. Prednášky boli veľmi zrozumiteľné, inšpiratívne a zohľadňovali aj individuálne požiadavky zúčastnených. Teória spojená s príkladmi z praxe bola vynikajúcou kombináciou. Z organizačného pohľadu bolo školenie veľmi dobre pripravené. Poskytnuté študijné materiály boli spracované na výbornej úrovni, zahrňovali množstvo cenných informácií aj pre využitie v praxi. Kurz odporúčam každému, kto potrebuje získať vedomosti z IAS/IFRS.“

Emília Lencsésová, Vedúca odboru hlavného účtovníka

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás