PMP - Project Management Professional

Project Management Professional (PMP)®

PMP® je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. PMP® je dôkazom Vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Pre koho je certifikácia určená?

PMP je dokladom o spôsobilosti v oblasti vedenia a usmerňovania projektových tímov. Ak máte skúsenosti ako projektový manažér a hľadáte možnosti ako zdokonaliť svoje zručnosti, stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov a maximalizovať svoj zárobok, potom je PMP pre vás tou správnou voľbou.

Kto sa môže uchádzať o PMP certifikáciu?

Uchádzač o získanie PMP musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Bakalárske vzdelanie alebo iné rovnocenné vzdelanie a najmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie manažérskych školení v rozsahu 35 hodín.

ALEBO

 • Absolvované stredoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín.

 

Kvalifikácie PMP® a Certified Associate in Project Management (CAPM®) vychádzajú z rovnakého programu založenom na metodológii Inštitútu projektového manažmentu: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, takže základ majú obidve certifikácie rovnaký. Skúška na CAPM certifikáciu je teda štruktúrovaná ako vstupná úroveň pre PMP certifikáciu.

Skúška PMP pozostáva z preukázania znalostí v piatich oblastiach:

 1. Iniciovanie projektu
 2. Plánovanie projektu
 3. Realizácia projektu
 4. Monitorovanie a kontrola projektu
 5. Ukončenie projektu

Test pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.

K uvedeným piatim procesom projektového manažmentu je pričlenených nasledujúcich desať znalostných oblastí:

 • Manažment integrácie projektu
 • Manažment rozsahu projektu
 • Časový manažment projektu
 • Manažment projektových nákladov
 • Manažment kvality projektu
 • Personálny manažment projektu
 • Komunikačný manažment projektu
 • Rizikový manažment projektu
 • Manažment obstarania projektu
 • Manažment osôb zainteresovaných na projekte

Terminy v roku 2019

 • 18. - 22. február 2019 (kurz bol plne obsadený)
 • 14. - 18. október 2019 (zostávajú posledné voľné miesta)
 • ďalší termín kurzu: jar 2020

Cena

Štandardná registrácia
1 390 EUR + DPH

Včasná registrácia (Early Bird) – do 31. augusta 2019

1 225 EUR + DPH (12 % zľava)

Poplatok za skúšku

555 USD

Pokiaľ ste si nie istý, či Vaše vedomosti zodpovedajú úrovni vedomosti potrebných pre certifikáciu PMP®  alebo overenie Vašich vedomosti z projektového manažmentu, otestujte sa u nás zadarmo!
 
Registrácia na test TU 
 
 
Pokiaľ nie ste spokojný s výsledkom testovania, môžete si vybrať naše kurzy z oblasti projektového manažmentu zamerane na metodológiu PMI. 
 
Pokiaľ ste presvedčený o Vašej dostatočnej príprave na skúšku z projektového manažmentu, hurá do toho. Overenie odbornej kvalifikácie môžete absolvovať priamo cez nás. Nezabúdajte, že na certifikáciu PMP®  je potrebne absolvovať určený rozsah hodín prace na projektoch a vzdelanie v oblasti projektového riadenia. 
 
Informácie o certifikácii PMI®
 
PMI ® - Project Management Institute
Medzinárodná organizácia, ktorá zaisťuje projektové riadenie predovšetkým na americkom kontinente. Vydala štandard PMBOK ® (Project Management Body of Knowledge), ktorý je zameraný na procesy v projektovom riadení. Hovorí o tom, čo, kedy a ako na projekte urobiť. Skúška je pripravená v anglickom jazyku.


Skúška PMP pozostáva z preukázania znalostí v piatich oblastiach: 
1. Iniciovanie projektu 
2. Plánovanie projektu 
3. Realizácia projektu 
4. Monitorovanie a kontrola projektu 
5. Ukončenie projektu
 
 Test pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu  z viacerých odpovedí. K uvedeným piatim procesom projektového manažmentu je pričlenených nasledujúcich desať znalostných oblastí: 
* Manažment integrácie projektu 
* Manažment rozsahu projektu 
* Časový manažment projektu 
* Manažment projektových nákladov 
* Manažment kvality projektu 
* Personálny manažment projektu 
* Komunikačný manažment projektu 
* Rizikový manažment projektu 
* Manažment obstarania projektu 
* Manažment osôb zainteresovaných na projekte  

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC

Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com, PwC Slovakia

Martin Šalgo

Obchodný manažér Akadémie , PwC Slovakia

Tel: +421 903 412 225

Sledujte nás