PMP - Project Management Professional

Project Management Professional (PMP)®

PMP® je považovaná za najdôležitejšiu certifikáciu pre projektových manažérov. Je svetovo uznávaná a veľmi žiadaná. PMP® je dôkazom Vašich skúseností, vzdelania a schopnosti viesť, správne nasmerovať a úspešne zavŕšiť projekty.

Pre koho je certifikácia určená?

PMP je dokladom o spôsobilosti v oblasti vedenia a usmerňovania projektových tímov. Ak máte skúsenosti ako projektový manažér a hľadáte možnosti ako zdokonaliť svoje zručnosti, stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov a maximalizovať svoj zárobok, potom je PMP pre vás tou správnou voľbou.

Kto sa môže uchádzať o PMP certifikáciu?

Uchádzač o získanie PMP musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Bakalárske vzdelanie alebo iné rovnocenné vzdelanie a najmenej tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu a odpracovaných 4 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie manažérskych školení v rozsahu 35 hodín.

ALEBO

 • Absolvované stredoškolské vzdelanie, najmenej päť rokov praxe v oblasti projektového manažmentu, odpracovaných 7 500 hodín v oblasti vedenia a usmerňovania projektov a absolvovanie školení projektového manažmentu v rozsahu 35 hodín.

Kvalifikácie PMP® a Certified Associate in Project Management (CAPM®) vychádzajú z rovnakého programu založenom na metodológii Inštitútu projektového manažmentu: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013. Takže základ majú obidve certifikácie rovnaký. Skúška na CAPM certifikáciu je teda štruktúrovaná ako vstupná úroveň pre PMP certifikáciu.

Skúška PMP pozostáva z preukázania znalostí v piatich oblastiach:

 1. Iniciovanie projektu
 2. Plánovanie projektu
 3. Realizácia projektu
 4. Monitorovanie a kontrola projektu
 5. Ukončenie projektu

Test pozostáva z 200 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.

K uvedeným piatim procesom projektového manažmentu je pričlenených nasledujúcich desať znalostných oblastí:

 • Manažment integrácie projektu
 • Manažment rozsahu projektu
 • Časový manažment projektu
 • Manažment projektových nákladov
 • Manažment kvality projektu
 • Personálny manažment projektu
 • Komunikačný manažment projektu
 • Rizikový manažment projektu
 • Manažment obstarania projektu
 • Manažment osôb zainteresovaných na projekte

Termíny v roku 2017

Trvanie kurzu – 5 dní

 • 25. – 29. September 2017
 • December 2017
 • Marec 2018

Cena

1 390 EUR bez DPH

1 225 EUR bez DPH – Early bird!
Ak sa registrujete pred 16. augustom, získate zľavu 12%.
Poplatok za skúšku: 555 USD

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Sledujte nás