Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

CAPM - Certified Associate in Project Management

Certified Associate in Project Management (CAPM®)

CAPM® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM® preukážete svoje základné vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu.

Ak ešte nemáte dostatočné skúsenosti v riadení projektov a hľadáte možnosť ako prejaviť svoj záujem o projektový manažment, zlepšiť si zručnosti vo vedení náročnejších projektov, rozšíriť si svoje zodpovednosti a stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov, potom je certifikácia CAPM pre Vás tou správnou voľbou.

Pre koho je certifikácia určená?

 • Pre každého, kto má záujem získať medzinárodne uznávaný certifikát ako doklad o základných znalostiach a poznaní najlepšej praxe v oblasti projektového manažmentu v súlade s PMBOK.
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem začleniť sa do profesie projektového manažmentu.
 • Pre tých, ktorí chcú napredovať v kariére ako znalci v oblasti projektového manažmentu vo svojich organizáciách.
 • Pre tých, ktorí v rámci projektového manažmentu vykonávajú podporné funkcie (PMO).
 • Pre osoby, ktoré majú záujem vystupovať v rámci projektu ako sponzori, sprostredkovatelia alebo koordinátori.
 • Pre projektových manažérov, ktorí majú záujem o profesionálnu certifikáciu, avšak nespĺňajú podmienky praxe pre PMP certifikáciu.
 • Pre projektových manažérov, ktorí na projektoch participujú na čiastočný úväzok a majú záujem formalizovať svoje znalosti v projektovom manažmente a stať sa uznávanými v tejto profesii.

Kto sa môže uchádzať o CAPM certifikáciu?

Uchádzač o získanie CAPM musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • absolvované stredoškolské vzdelanie

A

 • najmenej 1 500 hodín skúseností v oblasti projektov

ALEBO

 • absolvované školenia projektového manažmentu v rozsahu 23 hodín (pred skúškou).

Kvalifikácia CAPM® vychádza z rovnakého programu ako kvalifikácia Project Management Professional (PMP®), a tým je Project Management Body of Knowledge (PMBOKGuide®). Skúška na CAPM® certifikáciu je teda štruktúrovaná ako vstupná úroveň pre PMP® certifikáciu. Test pozostáva zo 150 otázok s možnosťou výberu  z viacerých odpovedí. Obsah certifikácie tvoria nasledovné okruhy tém (learning objectives):

 • Úvod do projektového manažmentu
 • Prostredie projektu
 • Úloha projektového manažéra
 • Manažment integrácie projektu
 • Riadenie rozsahu projektu
 • Vypracovanie harmonogramu projektu
 • Analýza projektových nákladov
 • Meranie kvality projektu
 • Riadenie zdrojov projektu
 • Komunikačný manažment projektu
 • Riadenie rizík projektu
 • Obstarávanie
 • Manažment strán zúčastnených na projekte

Cena

Cena prípravného kurzu

1 050 EUR + DPH

Poplatok za skúšku

300 USD

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás