CAPM - Certified Associate in Project Management

Certified Associate in Project Management (CAPM®)

CAPM® je cenná základná certifikácia určená pre projektových pracovníkov s minimálnou praxou a skúsenosťami v projektovej oblasti. Získaním certifikácie CAPM® preukážete svoje základné vedomosti, znalosti terminológie a procesov efektívneho projektového manažmentu.

Ak ešte nemáte dostatočné skúsenosti v riadení projektov a hľadáte možnosť ako prejaviť svoj záujem o projektový manažment, zlepšiť si zručnosti vo vedení náročnejších projektov, rozšíriť si svoje zodpovednosti a stať sa atraktívnym pre zamestnávateľov, potom je certifikácia CAPM pre Vás tou správnou voľbou.

Pre koho je certifikácia určená?

 • Pre každého, kto má záujem získať medzinárodne uznávaný certifikát ako doklad o základných znalostiach a poznaní najlepšej praxe v oblasti projektového manažmentu v súlade s PMBOK.
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem začleniť sa do profesie projektového manažmentu.
 • Pre tých, ktorí chcú napredovať v kariére ako znalci v oblasti projektového manažmentu vo svojich organizáciách.
 • Pre tých, ktorí v rámci projektového manažmentu vykonávajú podporné funkcie (PMO).
 • Pre osoby, ktoré majú záujem vystupovať v rámci projektu ako sponzori, sprostredkovatelia alebo koordinátori.
 • Pre projektových manažérov, ktorí majú záujem o profesionálnu certifikáciu, avšak nespĺňajú podmienky praxe pre PMP certifikáciu.
 • Pre projektových manažérov, ktorí na projektoch participujú na čiastočný úväzok a majú záujem formalizovať svoje znalosti v projektovom manažmente a stať sa uznávanými v tejto profesii.

Kto sa môže uchádzať o CAPM certifikáciu?

Uchádzač o získanie CAPM musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • absolvované stredoškolské vzdelanie

A

 • najmenej 1 500 hodín skúseností v oblasti projektov

ALEBO

 • absolvované školenia projektového manažmentu v rozsahu 23 hodín (pred skúškou).

Kvalifikácia CAPM® vychádza z rovnakého programu ako kvalifikácia Project Management Practitioner (PMP®), a tým je Project Management Body of Knowledge (PMBOKGuide®). Takže základ majú obidve certifikácie rovnaký. Skúška na CAPM® certifikáciu je teda štruktúrovaná ako vstupná úroveň pre PMP®certifikáciu.

 • Základné znalosti projektového manažmentu
 • Identifikovanie procesov projektového manažmentu
 • Iniciovanie projektu
 • Riadenie rozsahu projektu
 • Časový odhad projektu
 • Vypracovanie harmonogramu projektu
 • Analýza projektových nákladov
 • Meranie kvality projektu

Skúška pozostáva zo 150 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí.

Termíny v roku 2017

Trvanie kurzu – 4 dni

 • 10 – 13 Október 2017
 • Marec 2018

Cena

1 390 EUR bez DPH

1 225 EUR bez DPH – Early bird!

Poplatok za skúšku: 300 USD

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail

Martin Šalgo
Obchodný manažér Akadémie
Tel: +421 2 59350 156
E-mail

Sledujte nás