Naučte sa školiť s Akadémiou PwC

Prezentačné zručnosti v živom podaní aj v online priestore

Naučte sa školiť s Akadémiou PwC je vysoko interaktívny a praktický workshop, ktorý je navrhnutý tak, aby vás v prezentačných zručnostiach potrebných pri prednese školenia rýchlo posunul o úroveň vyššie. Ide o kombinovaný program, ktorý zahŕňa spoločnú prácu vo virtuálnej učebni, samoštúdium a individuálne zadania medzi jednotlivými stretnutiami.

Komu je program určený?

Interným školiteľom, manažérom a pracovníkom ktorí majú na starosti zaúčanie nových kolegov alebo školenie interných, či externých zamestnancov a chceli by:

 • zdokonaliť svoje zručnosti v prezentovaní naživo aj vo virtuálnom svete a tak zvýšiť dosah odovzdávaných znalostí,
 • odovzdávať študentom obsah pútavou formou, používať svoj hlas a gestá na to, aby boli uveriteľnejší a presvedčivejší,
 • sa zdokonaliť v tom, ako najefektívnejšie využívať technológie, lepšie zaujať a docieliť interakciu s publikom.

Štruktúra a obsah programu

 • Tipy a triky, ako zaujať a stať sa zapamätateľným prezentátorom
 • Interakcia a kontrola v živom svete aj virtuálnom prostredí
 • Moderné technologické nástroje na dosiahnutie interakcie a preverenie naučeného - G-suite (google sheets, google forms, jamboard), možnosti hlasovania (webex anketa, sli.do, kahoot, mentimeter, atď.)
 • Použitie oddelených miestností pre prácu v menších tímoch
 • Úloha pred workshopom: pripravte si prezentáciu
 • Prezentácie účastníkov
 • Spätné väzby od lektora a účastníkov
 • Inšpirácie k nasledujúcemu workshopu
 • Úloha pred kurzom: vstupné zhodnotenie svojich momentálnych zručností a identifikácia potrieb + príprava krátkej prezentácie na workshop (samostatná úloha)

Lektorka

Vanda Šinková

Vanda Šinková je členkou medzinárodnej profesijnej organizácie CIPD. Ako certifikovaný školiteľ zastrešuje a tiež školí študijné programy CIPD v krajinách strednej a východnej Európy. Vanda je zároveň lídrom CIPD Centre of Excellence pre tento región. 

Predtým bola viac ako 15 rokov zodpovedná za kompletnú agendu riadenia ľudských zdrojov v PwC na Slovensku, kde sa venovala organizačnému rozvoju a rozvoju talentov, strategickému HR manažmentu, talent manažmentu, odmeňovaniu. V súčasnosti je hlavnou lektorkou Akadémie PwC pre soft skills zručnosti. Má bohaté skúsenosti s online výučbou. V uplynulom roku odučila viac ako 350 hodín online školení.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás