Vzdelávací program - metodika Lean Six Sigma v PwC Akadémii

Lean Six Sigma je metodika riadenia, ktorej cieľom je zvýšiť kvalitu, výkonnosť a spokojnosť zákazníkov s nižšími nákladmi. Naučte sa, ako riadiť inovácie a meniť projekty.

Prečo absolvovať vzdelávací program venovaný metodike Lean Six Sigma v PwC Akadémii?

Školitelia s reálnymi skúsenosťami z praxe

• Naši lektori sú skúsení profesionáli z reálneho podnikateľského prostredia, ktorí majú za sebou viacero realizovaných Lean Six Sigma projektov.

Pracujte online s tímom na prípadovej štúdii

• Rozšírte svoju sieť, ponorte sa do diskusie s podobne zmýšľajúcimi profesionálmi, ktorí sa usilujú inovovať svoje spoločnosti a riešiť podnikateľský problém z reálneho života. Analyzujte proces. Spolu s ostatnými skúsenými profesionálmi, ktorí sa zúčastňujú na tomto kurze, sa pokúste nájsť zlepšenia.

Pracujte interaktívne na svojej podnikateľskej výzve

• Vaša spoločnosť nech profituje z toho, že budete riešiť váš vlastný podnikateľský problém. Šablóny projektov dodá PwC – dostanete súbor vzorových postupov na mapovanie a analyzovanie procesov, vytváranie kľúčových parametrov výkonnosti, projektové riadenie a iné činnosti, ktoré konzultanti PwC využívajú vo svojich projektoch zameraných na zlepšovanie procesov.

Úzka spolupráca so školiteľom

• 100-násobný ohlas na vašu prácu – spätná väzba od ostatných na váš projekt vám pomôže rásť. A dva razy do týždňa môžete využiť konzultačné hodiny u školiteľa.
 

Metodika Lean Management:

... Usilujte sa pochopiť potreby svojich zákazníkov (odberateľov) a zúčastňujte sa na prepracovaní procesov, aby ste pre nich vytvorili väčšiu hodnotu

... Hľadajte a skúšajte nájsť inteligentné a chytré riešenia, vďaka ktorým budú veci jednoduchšie, rýchlejšie, lepšie, lacnejšie a budú mať vyššiu hodnotu

... Identifikujte vo vašej práci činnosti, ktoré neprinášajú nijakú pridanú hodnotu, a navrhnite zlepšenia, úspory a prínosyŠkolenia venované metodike Lean Six Sigma

Žltý pás:  

  • Porozumieť základom, ako dosiahnuť výrazné zlepšenie výkonnosti
  • Uviesť do praxe merateľné zlepšenia, aplikovať základy jednotlivých piatich fáz pri riešení problémov, tzv. DMAIC (z angl. Define, Measure, Analyse, Improve and Control)
  • Osvojiť si základné prvky a prínosy implementácie Lean metód a postupov

Zelený pás:    

  • Cvične si vyskúšajte zrealizovať samostatný projekt zameraný na zefektívnenie procesov, ktorý môžete následne implementovať priamo vo vašej spoločnosti
  • Naučte sa rozumieť „hlasu klienta“, pretransformujte jeho požiadavky do modelu firemných procesov a systematicky eliminujte všetko, čo vašim klientom neprináša nijakú hodnotu

Čierny pás:

  • Sofistikované začlenenie Lean metód a postupov do metodiky Six Sigma, kombinujúce dva progresívne riadiace prístupy do jednej robustnej podnikateľskej stratégie
  • Tímová práca na projektoch zameraných na zavádzanie inovatívnych riešení
     

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás