Jedinečné šaolinské kurzy

Kurzy vedené budhistickými šaolinskými majstrami, ktoré na Slovensko priniesla Akadémia PwC, sa stretli s veľkým úspechom. Naučte sa pod ich dohľadom, ako lepšie spoznať seba samého, vyriešiť konflikty, vyrovnať sa s neistotou, či zvládnuť stres. Techniky používané viac ako 15 storočí fungujú aj dnes!

Aby sme zabezpečili vysokú úroveň interaktivity, počet miest na jednotlivé školenia je limitovaný na 12 účastníkov. Školenia je možné realizovať aj formou uzatvoreného tréningu pre konkrétnu spoločnosť alebo skupinu záujemcov. 

Aktuálne ponúkame nasledujúce témy:

„Self-Empowerment” podľa šaolinov

V šaolinskej kultúre sa pod pojmom „empowerment" chápe prijatie a porozumenie existujúcich obmedzení a limitov. Mnohí profesionáli a manažéri sú stále pod tlakom, ktorý vedie k pocitu stagnácie.
Toto školenie nie je o filozofii. Poskytneme vám všetky potrebné techniky, nástroje a znalosti, ktoré vám budú nápomocné pri zlepšovaní kvality vášho profesionálneho života.

Po ukončení školenia budú účastníci schopní:

 • používať vhodné a účinné nástroje a praktické cvičenia, ktoré im pomôžu odhaliť skryté obmedzenia,
 • aplikovať techniky na odstránenie a prekonanie vlastných limitov s cieľom zlepšiť kvalitu svojho života, a
 • oslobodiť svoje vedomie od neproduktívnych myšlienok a namiesto toho rozvíjať tvorivú a bezhraničnú myseľ, bez obmedzení.

Zvládanie stresu podľa šaolinov

Stres sa zdá byť nevyhnutnou súčasťou života v našej modernej spoločnosti. Konštantný stres môže viesť k pocitu vyčerpanosti, pesimizmu a dokonca aj k depresii. Negatívne dopady na jednotlivca sú zrejmé, a to ako na osobnej tak aj na profesionálnej úrovni.

Hlavným cieľom tohto kurzu je, aby vám pomohol zvládať vašu každodennú záťaž ako povinnosti, stretnutia, stres, tlak, napätie a emócie. Kvalita vášho života je daná vaším postojom k týmto skutočnostiam a vašou schopnosťou zvládnuť ich.

Náš kurz vám umožní:

 • popísať zdroje vášho stresu a redefinovať stratégie pre reakciu naň,
 • rozlišovať medzi tým, čo môžete ovplyvniť a čo nemôžete,
 • pracovať na individuálnom akčnom pláne na zníženie negatívneho vplyvu stresu na váš život a rodinu.

Riešenie konfliktov šaolinským spôsobom

Vzájomné konflikty sú v našej spoločnosti prirodzeným javom. Avšak kultúra argumentovať sa musí naučiť - ale kde? 

Kláštory, kde obyvatelia žijú spolu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v rámci obmedzeného priestoru boli vždy miestami, kde boli objavené účinné nástroje na riešenie konfliktov. 

Využite túto šancu a premeňte konflikty na príležitosti a príležitosti na výhody!

Cieľom tohto školenia je poskytnúť praktické zručnosti na zabránenie eskalácii konfliktov a nájsť spôsoby, ako ich vyriešiť. Kurz pokrýva:

 • rôzne typy konfliktov a ich príčiny,
 • metódy ako diagnostikovať a detekovať konflikty,
 • rôzne stratégie pre riešenie konfliktov,
 • spozorovanie a vyhodnotenie potenciálu konfliktov,
 • spôsoby na predchádzanie konfliktom,
 • postupy ako zlepšiť schopnosti pri osobnom riešení konfliktov.

Vyrovnávanie sa s neistotou šaolinským spôsobom

U niektorých ľudí môže neistota vzbudzovať pocit bezmocnosti, k čomu sa neskôr pridá stav, keď je človek stuhnutý a zablokovaný. Pre iných ľudí je neistota zdrojom inovácie a kreativity.

Naučte sa na tomto školení používať vašu šikovnosť i otvorenosť a zamerajte sa na urýchlenie vášho konania. Odstráňte bariéry, ktoré brzdia váš zdravý a úspešný rozvoj ako aj profesionálnu kariéru.

Kurz vám pomôže:

 • pochopiť, ako neistota ovplyvňuje vás a vaše okolie, a
 • prekonať nastavené zmýšľanie a kultúrne predpoklady.

Na kurze sa naučíte:

 • staroveké techniky zlepšovania vedomia a schopnosti koncentrácie,
 • ako premeniť stav neistoty na šancu pre rozvoj a progres, a
 • ako reagovať na zmenu namiesto držania sa určeného plánu.

Umenie Stratégie

Cieľom tohto školenia je oboznámiť vás s rôznymi stratégiami a štruktúrovanými plánmi riešenia, ktoré vychádzajú zo spisov starovekého vojenského stratéga Sun Tzu, "Umenie vojny". Obsah je prispôsobený modernému životu a jednotlivé vzorce môžu byť aplikované v súčasných situáciách.

Školenie Vám pomôže zlepšiť vašu schopnosť zosúladiť činnosti so stanovenými cieľmi. Budete môcť interpretovať a aplikovať strategické usmernenia, aby ste dosiahli svoje ekonomické, politické, pracovné i súkromné ciele. Získané poznatky vám umožnia byť neustále o krok vpred.

Na konci školenia budete vedieť, ako:

 • urovnať nezhody a odstrániť bariéry,
 • identifikovať záujmy a vyhnúť sa plytvaniu časom,
 • zabezpečiť efektívnu prípravu a štruktúrovať činnosti,
 • rozpoznať konflikty a udržať si kontrolu nad situáciou.

Najvyššia dokonalosť spočíva v prelomení odporu nepriateľa bez boja.

Sun Tzu

Šaolinski školitelia

Školenia sú vedené dvomi odborníkmi:

 • Shi Heng Zong, šaolinský budhistický majster 35. generácie a opát Shaolin Temple Europe, a
 • Shi Heng Yi, šaolinský majster 35. generácie a majster Shifu v Shaolin Temple Europe Europe.

Obaja sa ochotne podelia o svoje poznatky a skúsenosti s ľuďmi mimo kláštora.

Miesto: Karadžičova 2A, Bratislava

Jazyk: Školenia prebiehajú v anglickom jazyku.

Cieľová skupina: Riaditelia a manažéri, vedúci oddelení, vedúci tímov, personálni manažéri, odborníci a technickí špecialisti, zamestnanci, ktorí sa vyrovnávajú so stresovými pracovnými miestami.

Dôležitá poznámka: Keďže školitelia sú obaja mnísi, radi by sme zdôraznili, že obsah školení nie je v žiadnom prípade náboženský.

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás