Investigatívny Audítor

Pozrite si termíny školenia

Audítor by mal byť vždy ostražitý. Neschopnosť napadnúť status quo, keď sa niečo pokazí, je ako tiché prijatie nevhodného správania.

Uplatnením zásad a postupov, o ktorých vzdeláva tento kurz spolu s profesionálnym skepticizmom usmerní audítora, kedy zdvihnúť červenú vlajku a čo s tým robiť.

 • Koncepty a stratégie v tomto kurze pomôžu audítorom posúdiť, vyhodnotiť, identifikovať a zmierniť riziko podvodu auditovaného subjektu.
 • Kurz kombinuje princípy a teórie prevencie a odhaľovania podvodov s príkladovými scenármi a praktickými postupmi.

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 
 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Metodická časť

Deň 1

13. Máj 2022

 (9:00 – 13:00)

 • Podvod a prepojenie na kontrolné prostredie
 • Úlohy audítora v súvislosti s rizikom podvodu
 • Ako identifikovať červené vlajky potencionálneho podvodu „Red flags“
 • Analýza scenárov podvodov
 • Techniky analýzy rizika podvodov v audite, dátové analýzy
 • Kedy zahájiť proces vyšetrovania podvodov

Praktická časť

Deň 2

18. Máj 2022

 (9:00 – 13:00)

 • Príklady hodnotenia atribútov programu riadenia rizika podvodu
 • Príkladové matice toku informácií o podnetoch
 • Red flags v jednotlivých oblastiach/ procesoch
 • Príklady dátových analýz
 • Typy digitálneho podvodu

Následná individuálna odborná konzultácia 

Podľa dohody

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 330 EUR + DPH

Vybraný školiaci deň: 170 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás