Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Investigatívny Audítor

Audítor by mal byť vždy ostražitý. Neschopnosť napadnúť status quo, keď sa niečo pokazí, je ako tiché prijatie nevhodného správania.

Uplatnením zásad a postupov, o ktorých vzdeláva tento kurz spolu s profesionálnym skepticizmom usmerní audítora, kedy zdvihnúť červenú vlajku a čo s tým robiť.

 • Koncepty a stratégie v tomto kurze pomôžu audítorom posúdiť, vyhodnotiť, identifikovať a zmierniť riziko podvodu auditovaného subjektu.
 • Kurz kombinuje princípy a teórie prevencie a odhaľovania podvodov s príkladovými scenármi a praktickými postupmi.

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 
 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Mariana Lokajová
Mariana pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Mariana má viacročné bohaté skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, ktorých súčasťou bola analýza a hodnotenie rizík. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov, ako aj externých klientov.  

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Metodická časť

Deň 1

13. Máj 2022

 (9:00 – 13:00)

 • Podvod a prepojenie na kontrolné prostredie
 • Úlohy audítora v súvislosti s rizikom podvodu
 • Ako identifikovať červené vlajky potencionálneho podvodu „Red flags“
 • Analýza scenárov podvodov
 • Techniky analýzy rizika podvodov v audite, dátové analýzy
 • Kedy zahájiť proces vyšetrovania podvodov

Praktická časť

Deň 2

18. Máj 2022

 (9:00 – 13:00)

 • Príklady hodnotenia atribútov programu riadenia rizika podvodu
 • Príkladové matice toku informácií o podnetoch
 • Red flags v jednotlivých oblastiach/ procesoch
 • Príklady dátových analýz
 • Typy digitálneho podvodu

Následná individuálna odborná konzultácia 

Podľa dohody

 

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 330 EUR + DPH

Vybraný školiaci deň: 170 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás