HR partner pre biznis

Prestaňte myslieť ako nákladové centrum, staňte sa hnacím motorom biznisového úspechu.

Aká je rola HRPB?

Administratívna podpora biznisu pri riadení ľudí, kontrola dodržiavania procesov a predpisov alebo práca poradcu pre biznis, ktorý riadi tvorbu hodnôt a pomáha uvoľniť potenciál stratégie spoločnosti?

HR Partner pre Business (HRPB) zohráva dôležitú úlohu pri spájaní HR s biznisom pre dosiahnutie jeho cieľov. Koncept HRPB je jednoduchá myšlienka, že HR profesionáli spolupracujú s biznisovými lídrami a manažérmi, aby im pomohli splniť alebo prekonať ich ciele na základe partnerstva. Model partnerstva sa dá nastaviť pomerne ľahko, aj príkazom. Skutočné partnerstvo sa však vytvára postupne, deň po dni.

Program má za cieľ odpovedať na 2 základné otázky:

 • kam sa chceme dostať
 • ako sa tam dostať

a poskytnúť dostatok praktických príkladov a úloh, aby ste napísali svoje vlastne odpovede na tieto otázky, vedeli ako ďalej a tešili sa na to, čo vás ešte na ceste k HRPB dokonalosti čaká.

Byť „poruke“ biznisu neznamená automaticky prinášať pridanú hodnotu.

Na workshope sa pozrieme na nasledovné hlavne témy:

 • Stavebné prvky HRPB modelu (Dave Ulrich), jeho ciele, výhody a riziká 
 • Posun v myslení z tradičného personalistu na HRBP (základné piliere mentálneho nastavenia: strategické myslenie, komerčne nasmerovanie, vplyvný partner biznisu, kouč-mentor pre biznis)
 • Základné faktory úspechu implementácie HR Business Partnerstva a meranie pridanej hodnoty
 • 5 kľúčových zručností pre HRPB:
  • Porozumenie biznisu a presné chápanie jeho potrieb (Business acumen)
  • Budovanie vzťahov a networking (Networking and Relationship Building Skills) .
  • Konzultačné zručnosti a schopnosť ovplyvňovať (Consulting skills and Influencing)
  • Práca s dátami a analytické zručnosti (Data driven analytical skills)
  • Komunikačné, prezentačné zručnosti a hlavne dátový storytelling (Communication, Data Storytelling & Presentation Skills)

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás