ESG školenia

Prihláste sa na školenie

Už desiaty rok poskytujeme školenia našim klientom expertmi špecializovanými hlavne na oblasť IFRS. Našimi školeniami prešlo už vyše 1000 klientov a preto sme pre vás aj tento rok pripravili cyklus školení zameraných okrem IFRS aj na štatutárne účtovníctvo a dane. 

Výhody štúdia s Akadémiou: 

 • Skúsení školitelia, členovia profesijných organizácií, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní konzultačných služieb a školení.
 • Komplexná administratívna podpora, možnosť nadväzovania nových kontaktov podpora školiteľa počas seminára.
 • Konkurenčné ceny, školiace priestory v centre Bratislavy.
 • Študijné materiály zostavené expertmi PwC.
 • Členovia profesijných organizácií majú možnosť za účasť získať body potvrdzujúce celoživotné vzdelávanie

Školiteľ

Erika Vitálošová

Na príprave ESG školení sa  podieľa Erika Vitálošová, ktorá pôsobí v PwC ako senior manažérka. Erika je jedným z našich hlavných expertov na ESG, je aktívnym členom ESG platformy a špecializuje sa na udržateľnosť, nefinačné výkazníctvo, príslušné uistenie a reguláciu súvisiacu s ESG. Má rozsiahle skúsenosti aj z oblasti finančného auditu, finančného výkazníctva, účtovného poradenstva a transformácií finančných oddelení.

ESG školenia

Požiadavky na nefinančný reporting a ESG so zameraním na EÚ Taxonómiu

Predmetom prvého školenia v rámci série školení zameraných na vykazovanie nefinančných informácií súvisiacich s ESG bude sumarizácia aktuálnych a budúcich legislatívnych požiadaviek na vykazovanie týchto informácií (NFRD, EÚ Taxonómia, CSRD). Získate zároveň aj prehľad v spleti rôznych rámcov a štandardov na vykazovanie ESG informácií (GRI, ESRS, ISSB...). Zameriame sa na vysvetlenie nariadenia o taxanómii a príslušných delegovaných aktov, poskytneme praktický príklad ako pristúpiť ku klasifikácii hospodárskych činností spoločností a prediskutujeme dopad tejto klasifikácie. Toto úvodné školenie poskytne základné informácie k danej problematike, na ktorých budeme počas ďalších školení stavať.

Dátum: bližšie informácie o termínoch kurzu budú doplnené priebežne
Formát: hybrid (online, osobne)

EÚ Taxonómia - Vykazovanie zosúladených hospodárskych aktivít

V poradí na druhom ESG školení sa budeme venovať EÚ taxonómii a všetkému, čo potrebujete k pochopeniu jej základov a požiadaviek pre vykazovanie EÚ taxonómie za rok 2022. Hlavnou témou budú udržateľné hospodárske aktivity a detailne si prejdeme, ako posúdiť hospodárske aktivity zosúladené s EÚ taxonómiou. Vysvetlíme si, čo znamená posúdenie výrazného narušenia plnenia environmentálnych cieľov, minimálnych záruk a požiadaviek na technické kritériá preskúmania. Súčasťou školenia budú praktické príklady a názorné ukážky povinných zverejnení, akú bude mať interakciu s novou smernicou o vykazovaní podnikovej udržateľnosti (CSRD).

Dátum: bližšie informácie o termínoch kurzu budú doplnené priebežne
Formát: osobne

Smernica o vykazovaní udržateľnosti podniku (CSRD) a Európske štandardy vykazovania udržateľnosti (ESRS)

ESG školenie, v ktorom sa spoločne pozrieme na to, aké spoločnosti budú v rozsahu pôsobnosti novej CSRD smernice, od kedy budú tieto podniky povinné vykazovať informácie o udržateľnosti, aké výnimky z vykazovanie bude možné uplatniť. Prejdeme si bližšie, aké dáta budú musieť spoločnosti zbierať, spracovávať, monitorovať a vykazovať podľa súvisiacich ESRS štandardov, bližšie si vysvetlíme koncept dvojitej významnosti (double materiality), povieme si, ktoré zverejenia budú povinné podľa konkrétnych ESRS štandardov, a použitie ktorých bude závisieť od významnosti témy pre spoločnosť. Jednotlivé oblasti budú doprevádzané praktickými príkladmi a ilustráciami na jednoduchšie porozumenie základným požiadavkám CSRD a ESRS.

Dátum: -
Formát: osobne

Uhlíková stopa

Školenie o meraní uhlíkovej stopy spoločnosti bude zamerané na získanie porozumenia k danej problematike a na aplikáciu získaných poznatkov na praktických príkladoch podľa metodiky GHG Protokolu (Greenhouse Gas Protocol).

Školenie bude prebiehať prezenčne, bude trvať 3 hodiny aj s prestávkami a bude rozdelené do dvoch častí:

Prvá časť školenia sa bude venovať teoretickej príprave, kde sa pozrieme na to:

 • Čo znamená “uhliková stopa”,
 • Aký je rozdiel medzi uhlíkovou stopou spoločnosti a produktu,
 • Aké rôzne štandardy na výpočet uhlíkovej stopy spoločnosti existujú a aké sú medzi nimi rozdiely.

V druhej, praktickej, časti školenia aplikujeme teóriu do praxe a prejdeme si:

 • Jednotlivé fázy výpočtu uhlíkovej stopy spoločnosti
 • Metodiky výpočtu aj s konkrétnymi príkladmi
 • Správu o uhlíkovej stope a čo by mala obsahovať

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás