ESG akadémia – certifikovaný kurz od PwC

PwC ESG akadémia je špecializované štúdium zložené z 12 modulov zameraných na kľúčové témy z oblasti udržateľnosti a ESG, s ktorými sa firmy v praxi stretávajú. Program ponúka možnosť preskúmať prínosy implementácie environmentálnych, sociálnych a riadiacich princípov (ESG) do firemnej stratégie a podnikania. Školením Vás prevedú experti na vybrané témy z PwC Slovensko.

Garantka programu

Erika Vitálošová pôsobí v PwC ako senior manažérka, ESG líderka a školiteľka. Erika je jednou z našich hlavných expertov na ESG, je aktívnou členkou ESG platformy a špecializuje sa na udržateľnosť, nefinačné výkazníctvo, príslušné uistenie a reguláciu súvisiacu s ESG. Má rozsiahle skúsenosti aj z oblasti finančného auditu, finančného výkazníctva, účtovného poradenstva a transformácií finančných oddelení.

 

 

 

 

Pre koho je ESG akadémia určená?

ESG akadémia je určená pre širokú skupinu ľudí vrátane firiem a odborníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s konceptom ESG a využiť príležitosti, ktoré tento prístup prináša. ESG akadémia je vhodná pre firmy, ktoré majú legislatívne povinnosti v oblasti ESG, aj pre firmy, ktoré si chcú definovať vlastné ESG ambície. Program je navrhnutý tak, aby poskytoval špecializované vzdelanie a rozvoj v rôznych oblastiach spojených s ESG a udržateľnosťou.

Výhody štúdia s ESG Akadémiou:

V každom z 12 modulov sa skúsení školitelia, ktorí majú bohaté skúsenosti z praxe, venujú rôznym oblastiam a aspektom ESG. Štúdium pokryje súčasné aj očakávané legislatívne povinnosti, ale aj príležitosti na zvýšenie efektivity a získanie výhod využitím nástrojov udržateľnosti a ESG princípov. Po absolvovaní minimálne 10 z 12 modulov budú účastníci oprávnení získať PwC ESG certifikát, ktorý potvrdzuje ich odbornosť v tejto oblasti.

Obsah kurzu

< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac
< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac
< Späť

< Späť
[+] Čítajte viac

Čoho budú účastníci po ukončení programu schopní?

Program oboznámi účastníkov s vyvíjajúcim sa legislatívnym rámcom a pripraví ich na plnenie povinností v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti vo firme. Zároveň rozšíri pohľad účastníkov o rizikách a príležitostiach v oblastiach ako dodávateľský reťazec, obstarávanie, obehové hospodárstvo, diverzita a inklúzia, možnostiach financovania projektov v oblasti udržateľnosti, ale aj prispeje k pochopeniu zodpovednosti manažmentu v oblasti udržateľnosti. S narastajúcim významom ESG tém pre firmy a podnikateľov program priblíži jednotlivé kroky nutné pre naplnenie ESG legislatívy EÚ, definovanie vlastnej vízie a stratégie a jej zavedenie do firmy.

Kontaktujte nás

Akadémia  PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás