Dátové analýzy pre audítorov

Dnes sú dáta ako zlato budúcnosti. Stávajú sa zdrojom hodnoty a cestovnou mapou audítora. Dátové analýzy vyžadujú sústredené úsilie ale posilňujú výkon audítora a vytvárajú hodnotu pre organizáciu.


 

 • Kurz je praktickou príručkou, ktorá poradí internému auditorovi pochopiť, adoptovať a úspešne integrovať dátové analýzy do každodenných pracovných postupov ako aj plánovaných iniciatív.  
 • Prinášame návod/ stratégiu, ako zapojiť  ľudí, procesy a nástroje do dátových analýz. 

Martin Srnka
Martin pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 14 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. V PwC Slovensko vedie tím špecialistov v oblasti dátových analýz a spracovania dát. Martin  je medzinárodný certifikovaný IT auditor (CISA) a Vládny auditor.

Silvia Marušincová
Silvia pracuje na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti audítorských a poradenských projektov. Silvia je medzinárodný certifikovaný audítor FCCA, Vládny audítor, certifikovaný interný audítor CIA a certifikovaný medzinárodný audítor verejného sektora CGAP. 

Andrej Ledaj
Andrej pôsobí ako Senior audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko.
Andrej má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, v ktorých uplatňuje techniky a nástroje na analýzu rizík podvodov.

Šimon Kúdelka
Šimon pôsobí ako Senior  audítor na oddelení Risk Assurance v PwC Slovensko. Šimon má viacročné skúsenosti s realizáciou audítorských a poradenských projektov, vrátane forenzného auditu. Prednáša na rôznych školeniach pre interných zamestnancov.
 

Metodická časť

23. Sept. 2022

(9:00 – 12:30)

 • Čo znamenajú dátové analýzy? 
 • Vývoj využívania údajov

 • 5 krokov dátovej analýzy

 • Metodika dátovej analýzy

 • Typy dátových analýz

 • Rámec dátovej analýzy

 • Budúcnosť dátových analýz
   

Praktická časť

23. Sept 2022

(9:00 – 12:30)

 • Využitie dátových analýz interným audítorom

 • Príklady softvérových nástrojov

 • Príklady dátových analýz

Následná individuálna odborná konzultácia

Podľa dohody.

 • Školitelia Akadémie sú členmi profesijných organizácií, majú skúsenosti z audítorskej praxe a vedia, ako učiť a naučiť.
 • Akadémia vyškolila v oblasti medzinárodne uznávaných kvalifikácii už viac ako 600 odborníkov. 
 • Za absolvovanie školení Akadémie môžete získať CPD body a absolvovanie celého kurzu je ukončené certifikátom Akadémie.
 • Môžete si vybrať, či sa zúčastníte celého programu, alebo len vybraného modulu. 

Celý kurz: 260 EUR + DPH

Školenie je plánované prezenčnou formou v priestoroch PwC Akadémie.

V prípade záujmu, je možné formu (miesto a čas) upraviť podľa špecifickej požiadavky. 
 

Kontaktujte nás

PwC's Academy

PwC's Academy

Educational Institute, PwC Slovakia

Sledujte nás