CIPD – medzinárodná kvalifikácia v HR

Akadémia PwC je akreditované centrum CIPD pre poskytovanie odborných kvalifikácií v HR vo viac ako 12 krajinách strednej a východnej Európy. Študujte CIPD s nami.

CIPD je profesijná organizácia pre rozvoj ľudských zdrojov. Je to celosvetová komunita so 140-tisíc členmi, ktorí sa zaviazali zlepšovať riadenie ľudských zdrojov, vzdelávanie a pracovný život.

CIPD už viac ako 100 rokov stanovuje latku pre excelentnosť v rozvoji ľudí a organizácií. Svojimi odbornými znalosťami a výskumom poskytuje cenný pohľad na rýchlo sa meniaci svet práce. Pre svojich členov je vynikajúcim kariérnym partnerom, ktorý stanovuje profesionálne štandardy a poskytuje know-how, ako posúvať svet ľudských zdrojov, vzdelávania a rozvoja ako profesie vpred.

CIPD je nezávislá nezisková organizácia, držiteľ prestížnej Kráľovskej charty. Existuje na to, aby zlepšila prácu a pracovný život. A v čase bezprecedentných zmien má víziu, agilitu a silu, aby skutočne zmenila svojich členov, podniky, hospodárstvo a všetkých pracujúcich ľudí.

Zvýšte si svoju kvalifikáciu so CIPD v Akadémii PwC

Kvalifikácia CIPD vám pomôže získať kľúčové vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských zdrojov a profesionálne uznanie s medzinárodným certifikátom.

CIPD Associate Diploma in People Management – úroveň 5

Ak máte záujem rozvíjať sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov, CIPD Associate Diploma in People Management je kvalifikácia presne pre vás. Rozšírte si vedomosti o HR – pomôže vám sústrediť sa na to, na čom vám najviac záleží.

Úroveň 5 je vhodná pre ľudí s maximálne 10-ročnou odbornou praxou, ktorí riadia rôzne oblasti HR – napr. nábor, odmeňovanie, vedenie talentov, vzťahy so zamestnancami, analýzy alebo pracujú ako HR biznis partneri či vedú celú oblasť HR, túžia rásť a mať väčší vplyv na podnikanie.
 

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management – úroveň 7 

CIPD Advanced Diploma in Strategic People Management je ideálny tréning pre ďalší rozvoj vašej HR kariéry. Poskytne vám širší pohľad na výzvy, ktorým HR v súčasnosti čelí, pomôže vám rozvíjať schopnosti, vyhodnocovať efektívnosť HR modelov a postupov, zlepšiť si svoje plánovacie a analytické zručnosti a riešenie problémov.

Program je vhodný pre HR odborníkov so skúsenosťami viac ako 10 rokov, v seniornejších pozíciách s cieľom rozšíriť a prehĺbiť si schopnosti a vedomosti pri stanovovaní HR stratégie, ktorí majú záujem ovplyvňovať ľudí s cieľom pracovať na svojom rozvoji.
 

Čo hovoria naši absolventi CIPD?

 • „Je to v podstate nevyhnutnosť pre každého človeka z oblasti ľudských zdrojov, ktorý sa zaujíma o profesionálny rozvoj a chce pokračovať v tempe meniaceho sa prostredia, ktorému ako odborníci na HR všetci čelíme.“

  Andrea Rečková, HR Business Partner, Slovenské elektrárne, a.s.

 • „Celý program mi dal obrovské vedomosti o tom, ako môžu personalisti pracovať najefektívnejším spôsobom. Tento kurz mi ukázal rámec HR a naozaj si myslím, že som sa počas štúdia naučila veľa užitočného.“

  Szilvia, HR manažérka, Maďarsko

 • „Tento kurz mi umožnil pozrieť sa na pozíciu HR zo strategickej perspektívy. Prinútil ma premýšľať o tom, čo sa nám v našej organizácii darí a aké aspekty by sme mali zlepšiť.“

  Martina, HR manažér, produkčná spoločnosť

 • „Celý kurz CIPD mi poskytol veľkú hodnotu a príležitosť naučiť sa príslušné záležitosti týkajúce sa ľudských zdrojov. V rámci požiadaviek GLH som si uvedomila, aké dôležité je byť aktívny a zúčastňovať sa na udalostiach v oblasti HR, aby som zostala na vrchole najaktuálnejších trendov a získala prehľad o ďalších výzvach a výsledkoch, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie. “

  Rita, HR manažérka, Maďarsko

 • „Príprava prípadovej štúdie bola zaujímavou, praktickou súčasťou štúdie CIPD.“

  Jana, HR lead, produkčná spoločnosť, ČR

 • „Program CIPD bol organizovaný a realizovaný veľmi profesionálne. Individuálne a skupinové potreby účastníkov sa aktívne sledovali a zohľadňovali. Prednášky sú relevantné, aktuálne a zodpovedajú najnovším trendom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Témy sa navyše týkajú širokého spektra HR aspektov. Programový kalendár je navrhnutý tak, aby sa dal zaradiť do nabitých osobných kalendárov. Osobne mi tento program pomohol upevniť určité vedomosti a postupy a spoznať a lepšie pochopiť oblasti, v ktorých som doteraz nemala skúsenosti.“

  Jelena Uscebrka Ilic, manažérka pre vzdelávanie a rozvoj, Lafarge BFC, Srbsko

 • „Program CIPD systematicky obohatil moje teoretické a praktické vedomosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pri písaní hodnotiacich prác som zistil, že časť odporúčanej literatúry je mimoriadne osožná, a naďalej ju používam. Skúsenosti a rady lektorov a účastníkov z iných spoločností boli tiež veľmi užitočné a dôležité pri vývoji a aktualizácii funkcií ľudských zdrojov v mojej spoločnosti, ktoré sa začali rozvíjať až v tomto zmysle.“

  Ivana Bunjevac, manažérka ľudských zdrojov, Agro Fructus Group, Chorvátsko

 • „CIPD je vynikajúci spôsob, ako sa dozvedieť viac, spoznať a rozšíriť svoju sieť, a to nielen učením a čítaním, ale aj výmenou názorov a rôznych obchodných prípadov a situácií. Štúdium CIPD mi prinieslo neoceniteľné skúsenosti – umožnilo mi to implementovať teoretické vedomosti do skutočných životných situácií a posilniť si sebavedomie v rôznych HR témach.“

  Aleksandar Joksic, vedúci prevádzky, British Council, Srbsko

Kontaktujte nás

Vanda Šinková

CIPD Centre of Excellence Leader, The Academy, PwC Slovakia

Tel: +421 911 400 719