CIMA profesijná kvalifikácia

CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants je najväčšia svetová profesijná asociácia pre špecialistov v oblasti manažérskeho účtovníctva, ktorá ponúka náležitú kvalifikáciu pre ich uplatnenie tak v súkromnom, ako aj verejnom sektore.

Aktuálne má 227 000 členov a študentov v 179 krajinách sveta.

CIMA učí, ako poskytovať strategické poradenstvo, riadiť riziká či prijímať zásadné rozhodnutia, ako aplikovať účtovné postupy a techniky pri plánovaní a zostavovaní rozpočtu, ako určovať informácie, ktoré manažment potrebuje, či vysvetľovať význam číselných hodnôt manažérom v nefinančnej oblasti.

 • Certifikačný level – pred začatím štúdia je potrebné prejsť procesom certifikácie (prostredníctvom výnimiek na základe absolvovaného vysokoškolského štúdia alebo zložením 4 certifikačných skúšok).
 • Úplná CIMA kvalifikácia je rozdelená do troch úrovní:

                    úroveň 1: Operačná

                    úroveň 2: Manažérska

                    úroveň 3: Strategická

 • Každá úroveň sa skladá z troch modulov a je ukončená absolvovaním troch skúšok a vypracovaním prípadovej štúdie (tzv. Case Study)
 • Absolventi relevantnej kvalifikácie môžu byť od niektorých skúšok CIMA oslobodení.
 • Deväť skúšok (tzv. Objective test) môžete absolvovať kedykoľvek v našom akreditovanom Pearson VUE centre v Bratislave. Výsledky sú známe okamžite. Prípadové štúdie sú tiež realizované na počítači, ale známkované expertmi z CIMA. Môžete ich absolvovať 4-krát ročne.
 • Aby ste sa stali členom CIMA, musíte tiež predložiť ‘Kariérny profil CIMA’ na posúdenie pracovných skúseností a rozvoja vašich zručností.
 • pre finančných manažérov, ktorí chcú získať prehľad o ostatných oblastiach podnikania a nadobudnúť širšiu škálu zručností
 • pre absolventov s malými praktickými skúsenosťami, ktorí ešte nemajú presne vymedzenú špecializáciu,
 • pre tých, ktorí si chcú zabezpečiť flexibilnejšie kariérne príležitosti a zaujímajú sa o účtovníctvo, manažment a financie,
 • tých, ktorých láka kariéra v zahraničí - CIMA je skvelým dôkazom ich šikovnosti, znalostí a zbehlosti v angličtine,
 • či tých, ktorí si chcú rozšíriť svoje manažérske a podnikateľské zručnosti.
Sylabus of CIMA

Akadémia používa študijné materiály vydavateľstva Kaplan Publishing, ktoré sú jedinými materiálmi na trhu oficiálne uznanými organizáciou CIMA. Set študijných materiálov na každú skúšku obsahuje:

 • Študijné texty, ktoré obsahujú všetku dôležité teóriu s vypracovanými príkladmi a súbor otázok a odpovedí.
 • Zbierku príkladov, ktorá obsahuje otázky a odpovede z predchádzajúcich oficiálnych CIMA skúšok a ktorá je podporovaná poznámkami tútorov a ich cennými radami ku skúškam.
 • Kartičky na opakovanie, ideálne na cesty a zopakovanie si kľúčových oblastí pred skúškou.
 • Prístup k on-line materiálom zdarma, vrátane e-verzie knihy.
 • Študijné poznámky ku kurzom (vytvorené lektormi Akadémie)

Študijné materiály si môžete virtuálne prelistovať tu

Dátumy pre rok 2017

CIMA Modul Počet dní Celý kurz Opakovací kurz Poznámka
Certifikačná úroveň BA1 - - - Len štúdijné materiály
Certifikačná úroveň BA2 - - - Len štúdijné materiály
Certifikačná úroveň BA3 - - - Len štúdijné materiály
Certifikačná úroveň BA4 - - - Len štúdijné materiály
Operačná úroveň E1 3 12.-14.9. - Celý kurz
Operačná úroveň P1 2 - 2.-3.11. Opakovací kurz
Operačná úroveň F1 3+2 11.-13.10. 26.-27.10. Celý alebo opakovací kurz
Manažérska úroveň E2 3 Jún 2018 - Celý kurz
Manažérska úroveň P2 3+2 Marec 2018 Celý alebo opakovací kurz
Manažérska úroveň F2 3+2 8.-10.11. 29.-30.11. Celý alebo opakovací kurz

Poplatky pre rok 2017

CIMA študenti Poplatok
Registrácia £77
Ročné školné (1. rok štúdia) zdarma
Ročné školné (každý ďalší rok štúdia) £108
Poplatok za skúšku od £82

Zavedením nových sylabov CIMA v roku 2015 sa absolvovanie skúšok stalo flexibilnejšie. Všetky skúšky absolvujú študenti v našom akreditovanom Pearson VUE centre na počítači. Skúšok je spolu dvanásť. Deväť testov (Objective tests) je formou výberu z možností (tri v každej úrovni) a po absolvovaní každej úrovne sa rieši jedna prípadová štúdia (Case study). Deväť testov môžete absolvovať kedykoľvek a výsledky sú známe okamžite. Prípadové štúdie sú tiež realizované na počítači, ale známkované expertmi z CIMA. Môžete ich absolvovať 4-krát do roka. Termíny na rok 2017 nájdete na stránke CIMA

Vrámci profesijnej kvalifikácie CIMA získala Slovenská Akadémia PwC akreditácie: 

Learning Partner CIMA 2017
Authorised Centre

Kontaktujte nás

Akadémia spoločnosti PwC
Na vaše otázky radi odpovieme cez e-mailovú adresu academy.pwc@sk.pwc.com
E-mail

Eva Hupková
Direktor, Vedúca Akadémie
Tel: +421 2 59350 414
E-mail