CIMA - počítačové skúšky a hodnotenie

 

Všetky skúšky na získanie certifikátu v obchodnom účtovníctve sa robia výhradne elektronicky a obsahujú 45 až 75 otázok. Každý test trvá dve hodiny. Hranica pre úspešné vykonanie skúšky je 50 %. Hlavnou výhodou on-line skúšok je, že:

  • máte možnosť absolvovať skúšky v našom akreditovanom Pearson VUE centre v Bratislave;
  • môžete robiť skúšky (prípadne opravné skúšky) kedykoľvek, keď ste pripravení;
  • odpovede sú spracované okamžite a výsledok skúšky je známy ihneď.
Sledujte nás